UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jak chronić dane osobowe w Internecie, 8-9.06.2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-06-08 08:33:11
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Rozwój Internetu rodzi nowe wyzwania dla ochrony danych osobowych i  prywatności.

Sprawia między innymi to, że informacje o nas, w tym nasze dane osobowe, są łatwo dostępne i  przetwarzane na wiele sposobów, których nie uwzględniają obowiązujące przepisy. Były one bowiem tworzone w czasach, kiedy Internet nie był powszechnie wykorzystywany. Do przetwarzania danych nie stosowano też automatycznych systemów.

O tym, jak w  dobie powszechnego wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych zapewnić naszym danym osobowym należytą ochronę, debatowali uczestnicy konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie” odbywającej się 8 i 9 czerwca 2011 r. na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zastanawiali się oni m.in. nad tym, czy obecne przepisy stwarzają wystarczającą gwarancją naszej prywatności, czy trzeba je zmienić. Dyskutowali, jakie rozwiązania wprowadzić, by korzystanie z sieci telekomunikacyjnych, portali internetowych i publicznych systemów informacyjnych było bezpieczne.

Tematy te wzbudziły także zainteresowanie mediów, którym prof. Grażyna Szpor z UKSW oraz dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych udzielali indywidualnych wywiadów. Przeprowadzili je m.in.:

  • redaktor Małgorzata Piasecka z „Dziennika Gazety Prawnej”,
  • redaktor Mariusz Pieśniewski z Informacyjnej Agencji Radiowej,
  • redaktor Beata Piechowska-Olszewska z TV Biznes,
  • redaktor Wojciech Kowalik z TVN 24.

Konferencję zorganizowali Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Naukowa i  Akademicka Sieć Komputerowa oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Patronat honorowy nad nią sprawowali zaś Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Patroni medialni konferencji:

Dziennik Gazeta Prawna

TV Biznes

Computerworld

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-06-08 09:04:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności