UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

VII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-13
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2011-06-14 11:58:07
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59

Omówieniu nowych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych poświęcony był VII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych.

 

Podczas obrad eksperci wyjaśniali wątpliwości związane z praktycznym stosowaniem przez podmioty należące do sfery publicznej i prywatnej nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych i rozporządzeń wykonawczych do niej. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, stosowania kompleksowych rozwiązań systemowych bezpieczeństwa informacji, zmian unormowań dotyczących postępowań sprawdzających, bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego i przemysłowego oraz prowadzenia cyklicznych szkoleń. Omawiano je m.in. w kontekście bezpieczeństwa państwa.

Przedmiotem wykładów była także kwestia tajemnic prawnie chronionych.

Osobną sesję poświęcono aktualnym problemom ochrony prywatności i danych osobowych. Tematykę tę zaprezentował m.in. goszczący na Kongresie Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Tradycyjnie podczas Kongresu ogłoszono wyniki Konkursu „Lider ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych”. Nagrodą Grand Prix oraz szablą w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz ochrony informacji niejawnych uhonorowany został Andrzej Lewiński, zastępca GIODO.

VII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych odbył się w dniach 25-27 maja 2011 r. w Spale. Jego organizatorami było Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) oraz Podyplomowe Studium Ochrony Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Śląskim. GIODO sprawował patronat honorowy nad tym wydarzeniem.

Więcej informacji o Kongresie jest dostępnych na stronie internetowej KSOIN (http://www.ksoin.pl).

Ostatnie aktualności