UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Międzynarodowa Konferencja o ochronie danych, 16 – 17.06.2011 r, Budapeszt

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-06-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-06-21 15:12:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

GIODO współorganizatorem międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie danych osobowych.

W ramach współpracy Prezydencji Węgierskiej i Polskiej w Budapeszcie, w  dniach 16 - 17 czerwca, odbyła się Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Danych Osobowych, której współorganizatorem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu realizowanego z Programu Komisji Europejskiej Prawa Podstawowe i Obywatelstwo, który zakłada zorganizowanie w 2011 r. cyklu międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce ochrony danych osobowych. Partnerami Projektu są, poza GIODO, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, węgierskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Publicznej, węgierski organ ochrony danych, Rada Europy, Europejska Akademia Prawa oraz hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

W dniu 16 czerwca podczas pierwszego panelu konferencyjnego omówiono obecne i  przyszłe wyzwania dla ochrony danych. Z kolei pierwsza sesja robocza poświęcona była kwestii swobodnego przepływu danych osobowych z punktu widzenia orzecznictwa. W czasie drugiej sesji dyskutowano na temat ochrony jednostki w  społeczeństwie informacyjnym i przysługujących jej praw. Podczas ostatniej sesji omówiono zagadnienie podnoszenia świadomości obywateli w zakresie ochrony prywatności.

W drugim dniu Konferencji odbyły się dwie sesje robocze, z których pierwsza dotyczyła nowych zasad w dziedzinie ochrony danych, druga zaś poświęcona była globalnym zgodnym standardom ochrony danych i prywatności.

Ostatnie aktualności