UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-08-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-08-02 12:08:14
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

W dniu 21 września 2011 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Danych Osobowych zorganizowana w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE.

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Partnerami Konferencji, realizowanej w ramach projektu*, którego celem jest identyfikacja i omówienie aktualnych potrzeb dotyczących ram prawnych ochrony danych na poziomie europejskim byli Węgierski Parlamentarny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji, Węgierskie Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości, Rada Europy, Komisja Europejska, Akademia Prawa Europejskiego i Hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zwieńczeniem cyklu konferencji zorganizowanych w ramach projektu jest przygotowana przez węgierskie Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości publikacja zawierająca wybrane referaty wygłoszone podczas konferencji.

Więcej informacji o konferencji dostępne na: www.conference2011.giodo.gov.pl

*Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo” ("Środki ochrony danych na poziomie europejskim, międzynarodowe wyzwania i kierunki przyszłych usprawnień", numer umowy - JUST/2010 / FRAC/AG/1297 - 30-CE-0377148/00-05).

Patroni medialni:Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: węgierskie Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości 2011-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-12-27 09:51:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności