UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

"Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności", 11.10.2011

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-10-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-10-04 12:28:48
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Konferencja na temat nowych technologii, współczesnego nadzoru i praw człowieka, organizowana pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Organizatorem konferencji "Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności" jest Fundacja Panoptykon. Tematyka konferencji skupia się wokół zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych technologii i ich wpływu na ochronę praw podstawowych. Pierwsza część spotkania poświęcona będzie nowym technologiom w służbie nadzoru oraz konsekwencjom ich wykorzystywania dla realizacji podstawowych praw i wolności, druga zaś - monitoringowi wizyjnemu.

Patronat nad Konferencją, oprócz GIODO, objął także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Konferencja odbędzie się 11 października 2011 r. w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Więcej szczegółowych informacji na temat konferencji, w tym w  sprawach związanych z rejestracją osób zainteresowanych udziałem w niej, można znaleźć pod adresem:  http://www.nadzor.panoptykon.org

 

Ostatnie aktualności