UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Porozumienie o współpracy GIODO z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-10-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-10-12 14:51:16
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:44:39

W dniu 5 października 2011 r. w Dąbrowie Górniczej Z-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pan Andrzej Lewiński podpisał porozumienie o współpracy z JM Rektor WSB prof. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz. To już kolejne porozumienie, jakie zawiera GIODO ze szkołą wyższą w celu uruchomienia studiów podyplomowych. Studia „Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie” rozpoczną się Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej już w październiku tego roku. Porozumienie przewiduje również współpracę naukowo-badawczą, edukacyjną, wydawniczą oraz realizowanie wspólnych projektów.

Ostatnie aktualności