UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Porozumienie w sprawie współpracy GIODO z Akademią Obrony Narodowej, 21.10.2011

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-10-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-10-24 15:36:27
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:43:29

W dniu 21 października 2011 r. w Warszawie, w Sali Tradycji Klubu Akademii Obrony Narodowej (AON), dr Wojciech R. Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, podpisał z gen. dyw. dr inż. Romualdem Ratajczakiem, Rektorem – Komendantem AON, porozumienie w sprawie współpracy. Podczas uroczystości obecni byli także Pan Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO oraz Prorektor ds. Naukowych dr hab. Andrzej Glen. Przedmiotem porozumienia jest określenie obszarów, zasad i warunków współpracy pomiędzy tymi instytucjami, która przebiegać będzie zarówno w obszarze edukacji, jak i działalności naukowo-dydaktycznej, promocyjnej, wydawniczej i organizacyjnej.

Akademia Obrony Narodowej to najwyższej rangi uczelnia cywilno – wojskowa. Powstała wprawdzie 1 października 1990 r. w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego WP, ale szczyci się dziedzictwem tradycji najstarszych polskich szkół wojskowych, m.in. Szkoły Rycerskiej i Wyższej Szkoły Wojennej. Uczelnia odziedziczyła po swoich poprzedniczkach podstawową misję, którą jest przyczynianie się do utrwalania bezpieczeństwa i obronności państwa poprzez badania naukowe i działalność ekspercką w dziedzinie nauk wojskowych i nauk pokrewnych oraz kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby sił zbrojnych i administracji państwowej. Pracownicy naukowi AON stanowią wyjątkowe środowisko eksperckie i doradcze obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-10-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-10-24 15:42:59
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności