UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

33 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-11-14
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-11-15 14:35:03
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W dniach 1-3 listopada 2011 roku odbyła się 33 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności – Prywatność: Era Globalna, miasto Meksyk. Konferencje są najważniejszymi, corocznymi spotkaniami przedstawicieli organów ochrony danych osobowych, organizacji międzynarodowych, biznesu, organizacji pozarządowych  oraz środowisk naukowych  z całego świata.

Konferencja, jak co roku, podzielona została na dwie części. Podczas sesji zamkniętej, w której z prawem głosu uczestniczyli akredytowani rzecznicy ochrony danych osobowych i prywatności, przyjęto Rezolucję w sprawie egzekwowania przepisów w zakresie ochrony prywatności i współpracy poziomie międzynarodowym oraz w celu realizacji jej postanowień powołano grupę roboczą, w której skład wszedł m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, przyjęto Rezolucję w sprawie wykorzystania unikalnych identyfikatorów  przy wdrażaniu IPv6, Rezolucję w sprawie ochrony danych w kontekście wielkich katastrof naturalnych, a także Rezolucję akredytacyjną. Przyjęto także nowy regulamin sesji zamkniętej oraz powołano skład Komitetu organizacyjnego Konferencji.

Podczas ogólnodostępnych sesji otwartych podzielonych na sesje plenarne oraz równoległe sesje panelowe dyskutowano nad aktualnymi problemami związanymi z ochroną prywatności i danych osobowych, w tym m.in. o wyzwaniach stojących przed organami ochrony prywatności i danych związanych z obecnym rozwojem technologicznym i globalizacją, efektywnością ustawodawstwa o  ochronie danych osobowych, zmianami ram prawnych ochrony danych osobowych i  prywatności w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, czy różnych aspektach działania organów ochrony prywatności i danych osobowych. W sesji poświęconej prywatności w kontekście przetwarzania danych w chmurze (Cloud computing) jednym z panelistów był dr Wojciech R. Wiewiorowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor wziął również udział w odbywającej się w powiązaniu z 33 Konferencją Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności konferencji organizowanej pod egidą OECD oraz odrębnej konferencji organizowanej przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną prywatności i danych osobowych.

Więcej informacji na stronie http://www.privacyconference2011.org/.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Konferencja Meksyk 2011-11-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-12-22 13:21:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Konferencja Meksyk 2011-11-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-12-22 13:21:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Konferencja Meksyk 2011-11-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-12-22 13:21:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Konferencja Meksyk 2011-11-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-12-22 13:21:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności