UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ze Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego o ochronie danych osobowych, 23.11. 2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-12-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-12-01 14:09:23
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:44:23

W dniu 23 listopada 2011 r. w Warszawie, w ramach Porozumienia zawartego w 2008 r. o wspólnym działaniu na rzecz poprawy poziomu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w działalności marketingowej oraz stosowaniu Kodeksu Dobrych Praktyk, dr Wojciech R. Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) spotkał się z reprezentantami członków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB).

W trakcie spotkania GIODO przedstawił sytuację dotyczącą ochrony danych w Polsce i Europie, komentarz do obecnej ustawy oraz kierunki zmian/nowelizacji, jakie planuje GIODO i Komisja Europejska. Dyskusja skupiła się również na ochronie danych w kontekście realiów biznesowych w dzisiejszej Polsce i w świecie nowoczesnych technologii.

W dalszej części spotkania GIODO wraz z przedstawicielami Biura GIODO udzielał odpowiedzi na liczne pytania z zakresu ochrony danych osobowych, które zostały skierowane od członków SMB, wyjaśniając wątpliwości przedsiębiorców prowadzących działalność marketingową wynikające z praktycznego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności