UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

lata 1998-2002

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2007-04-06
Wprowadził‚ informację: 2007-04-06 10:58:11
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-06-29 09:46:25
Rodzaj działalności Okres (rok)
1998-
1999
2000 2001 2002
Skierowane
do GIODO
pytania z prośbą o interpretacje 1 885 1 628 1 555 1 324
skargi 674 761 795 830
akty prawne 317 462 534 351
Przeprowadzone kontrole 71 127 198 223
DECYZJE
GIODO
Departament Prawny 92 101 60 3
Departament Inspekcji - - 65 116
Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych o odmowie rejestracji 16 14 6 0
umarzające postępowanie rejestracyjne 191 48 452 267
o wykreśleniu z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych(2) - - - -
Departament Skarg(1) - - 92 117
ogółem 299 163 675 503
Zawiadomienia o przestępstwie 21 44 52 61
Zbiory zgłoszone do rejestracji 70 986 2 801 1 814 1 342
zarejestrowane 6 650 35 675 12 561 2 407
 

(1) Departament Skarg został utworzony 2 lutego 2001 roku.

(2) Możliwość wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, powstala w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochornie danych osobowych, która weszła w życie 1 maja 2004 (art. 44 a tej ustawy).

Archiwum statystyk 2003-2006

Ostatnie aktualności