UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

lata 2007-2010

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-05-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2004-02-13 14:40:12
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-03-28 11:12:17

Rodzaj działalności

Okres (rok)

2007

2008

2009

2010

Skierowane
do GIODO

pytania z prośbą o interpretacje

1 298

1 707

2491

3448

skargi

796

986

1049

1114

akty prawne

348

511

624

617

Przeprowadzone kontrole

167

201

220

196

DECYZJE
GIODO

 

 

 

 

 

 

Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej

12

12

63

37

Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg

280

338

355

359

Departament Inspekcji

130

148

150

137

Departament Rejestracji
Zbiorów Danych
Osobowych

o odmowie rejestracji

173

206

419

453

umarzające postępowanie rejestracyjne

40

45

77

115

o wykreśleniu z ogólnokrajowego
rejestru zbiorów danych osobowych

148

168

285

302

ogółem

783

917

1348

1403

Zawiadomienia o przestępstwie

18

31

27

18

Zbiory

zgłoszone do rejestracji

4 850

5 776

7688

8260

zarejestrowane

2 598

3 760

6465

9921

Ostatnie aktualności