UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Narodowy spis powszechny a ochrona danych osobowych oraz Sprawozdanie GIODO za 2001 r., 19.03.2002 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-06
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-05-06 13:31:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przekazał dziennikarzom najważniejsze i najciekawsze informacje związane z działalnością urzędu w 2001 roku. Dane dotyczyły m.in. rodzaju i  ilości skarg skierowanych do Biura, kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Generalnego Inspektora i ich wynikach, zawiadomień organów ścigania w  związku z  naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Drugim tematem konferencji był spis powszechny. Generalny Inspektor poinformował dziennikarzy, że przepisy ustawy o  ochronie danych osobowych nie zwalniają obywateli z obowiązku udziału w spisie. Jednocześnie nikt nie może być pytany o dane, których nie ma w formularzu. Jako przykład podał dane dotyczące wyznania, stanu zdrowia czy wysokości dochodu.

Generalny Inspektor podkreślił również, że dane zebrane podczas spisu powszechnego nie mogą być wykorzystane w  innym celu niż statystyczny.

Ostatnie aktualności