UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

„Ochrona prywatności - granice prywatności", 18.04.2002 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-06
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-05-06 13:32:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Konferencja prasowa miała miejsce w związku z międzynarodowym seminarium pt. "Ochrona prywatności - granice prywatności", które odbyło się w dniach 18 - 19 kwietnia 2002 roku w Sopocie. Spotkanie zorganizował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przy współudziale Wojewody Pomorskiego oraz Rzecznika Ochrony Danych Landu Schleswig – Holstein. Seminarium poświęcone było zagadnieniom przetwarzania danych osobowych w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym i policyjnym. Uczestniczyli w nim przedstawiciele polskich i zagranicznych instytucji związanych z ww. działalnością. Przedmiotem wystąpień, obrad i dyskusji były m.in. takie tematy jak "czarne listy" nierzetelnych klientów, zakres kontroli organów ochrony danych osobowych podmiotów sektora prywatnego w związku z przetwarzaniem przez nie danych osobowych, ochrona danych przetwarzanych przez Policję, kwestie legalności pozyskiwania danych osobowych z Internetu oraz zagadnienia związane z kontrolą kamerami wideo miejsc publicznych.

Ostatnie aktualności