UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Nieuprawnione przetwarzanie danych przez Kasy Chorych, 30.04.2001 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-06
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-05-06 13:33:46
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazał na niezgodną z prawem praktykę Kas Chorych, polegającą na żądaniu od zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ-ów) kserokopii dokumentacji medycznej. Generalny Inspektor zaznaczył, iż Kasy Chorych są uprawnione do kontroli ściśle określonej dokumentacji medycznej, jednakże mogą to robić wyłącznie na terenie ZOZ-u poprzez przeszkolonych pracowników.

Ostatnie aktualności