UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Brak przepisów regulujących prowadzenie i udostępnienie dokumentacji medycznej, 24.07.2001 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-06
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-05-06 13:34:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poinformował o  pytaniach i skargach od pacjentów, zakładów opieki zdrowotnej, organów rentowych i instytucji ubezpieczeniowych, dotyczących odmowy udostępnienia pacjentom leczącym się w  zakładach opieki zdrowotnej dokumentacji przebiegu leczenia oraz odmowy przekazywania dokumentacji medycznej przez zakłady opieki zdrowotnej innym podmiotom. Generalny Inspektor wskazał, iż przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedniego rozporządzenia regulującego szczegółowo rodzaje dokumentacji medycznej oraz sposób jej prowadzenia i udostępniania. Podczas spotkania omówione zostały również pojawiające się przypadki nieuprawnionych działań Kas Chorych, polegających na żądaniu wydania przez świadczeniodawców (ZOZ-y) kserokopii dokumentacji medycznej pacjentów, jak również na żądaniu udostępnienia akt osobowych pracowników kontrolowanych jednostek służby zdrowia.

Generalny Inspektor zapoznał ponadto dziennikarzy z założeniami nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, której celem było dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.

Ostatnie aktualności