UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

„Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych – dziś i jutro”, 19.11.2001 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-06
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-05-06 13:34:46
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Konferencja prasowa poświęcona dwudniowej międzynarodowej konferencji pt. „Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych – dziś i jutro” (zorganizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy współudziale Rady Europy). Gościem konferencji prasowej był Pan Alexey Kojemiakov, Dyrektor Departamentu Prawnego Dyrekcji Generalnej ds. Prawnych Rady Europy. Podczas spotkania podkreślono, iż wprawdzie polskie przepisy o ochronie danych osobowych są w pełni zgodne z prawem europejskim, jednakże konieczne jest jak najszybsze ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Generalny Inspektor wskazał, iż ratyfikacja tego aktu prawnego stanowi jeden z warunków przyjęcia Polski do Unii Europejskiej a ponadto umożliwi ścisłą współpracę – na równych warunkach – z państwami, które są już jej stronami.

Ostatnie aktualności