UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Kolejne Wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29
Na październikowym posiedzeniu Grupa Robocza Art. 29 przyjęła ostateczną wersję wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych. Przyjęto też wytyczne dotyczące zgłoszeń naruszeń ochrony danych i profilowania, które zostaną poddane publicznym konsultacjom.
Przegląd Tarczy Prywatności UE-USA odbędzie się we wrześniu 2017 r.
Komisja Europejska i rzecznicy ochrony danych UE po raz pierwszy ocenią skuteczność mechanizmu transferu danych do USA.
Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej Art. 29, 25.07.2016
W dniu 25 lipca 2016 r. Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie dotyczące "Tarczy Prywatności UE-USA".
Oświadczenie Grupy Roboczej Artykułu 29 dotyczące "Tarczy prywatności UE-USA", 1.07.2016
W dniu 1 lipca 2016 r. Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie dotyczące "Tarczy prywatności UE-USA".
Oświadczenie Grupy Roboczej Artykułu 29 dotyczące opinii w sprawie "Tarczy prywatności UE-USA"
W dniu 13 kwietnia 2016 r. Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie dotyczące opinii w sprawie "Tarczy prywatności UE-USA".
Oświadczenie Grupy Roboczej Artykułu 29 dotyczące wyroku TSUE w sprawie Schrems
W dniu 3 lutego 2016 r. Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie prasowe dotyczące konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Schrems.
Instytucje UE osiągnęły porozumienie w sprawie nowego pakietu ochrony danych UE
Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie prasowe dotyczące osiągnięcia przez instytucje UE porozumienia w sprawie nowego pakietu ochrony danych UE.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnia decyzję Komisji Europejskiej w sprawie programu ‘bezpiecznej przystani’
6 października 2015 r. Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie prasowe dotyczące wyroku TSUE unieważniającego decyzję KE w sprawie programu ‘bezpiecznej przystani’.
Spotkanie Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z operatorami wyszukiwarek
25 lipca 2014 r. Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie prasowe dotyczące spotkania Grupy Roboczej z operatorami wyszukiwarek.
Działania Grupy Roboczej Art.29 w związku z wyrokiem TSUE w sprawie Google Spain
17 lipca 2014 r. Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie w sprawie działań podejmowanych w związku z wyrokiem TSUE w sprawie Google Spain.
Google odpowiada za wyniki wyszukiwania
Europejskie organy ochrony danych z zadowoleniem przyjęły wyrok ETS w sprawie usuwania danych z wyników wyszukiwania.
Wymogi ochrony danych w systemach międzynarodowego przekazywania danych
27 lutego 2014 r. Grupa Robocza Art. 29 przyjęła opinię w sprawie narzędzia przedstawiającego wymogi Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz Transgranicznych Zasad Ochrony Prywatności.
Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej Art. 29, 27.06.2013
Grupa Robocza Art. 29 wydała oświadczenie dot. przyjęcia opinii w sprawie niedawno przyjętej Dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Europejskie organy ochrony danych opowiadają się za ograniczeniem profilowania
W dniu 28 maja 2013 r. Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie prasowe dotyczące przyjętego dokumentu doradczego w sprawie profilowania.
Współpraca dot. przekazywania danych między Europą a regionem Azji i Pacyfiku
26 marca 2013 r. GR Art. 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie w sprawie współpracy dotyczącej systemów przekazywania danych między Europą a regionem Azji i Pacyfiku
Wprowadzono wiążące reguły korporacyjne dla przetwarzających
21 grudnia 2012 r. Grupa Robocza Art. 29 wydała oświadczenie prasowe dotyczące wprowadzenia wiążących reguł korporacyjnych dla przetwarzających.
Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej Art. 29, 19.06.2012
19 czerwca 2012 r. Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie prasowe dotyczące przyjęcia dokumentu roboczego w sprawie wiążących reguł korporacyjnych.
Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej Art. 29, 14.09.2011
W dniu 14 września 2011 roku Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie prasowe w sprawie kodeksu dotyczącego internetowej reklamy behawioralnej.
Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej Artykułu 29 - 19.11.2010 r.
Organy ochrony danych wzywają do zapewnienia rygorystycznej ogólnej umowy w zakresie ochrony prywatności ze Stanami Zjednoczonymi.
Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych
System opt-out nie jest wystarczający. Europejskie organy ochrony danych wyjaśniają przepisy UE w zakresie internetowych reklam behawioralnych.

Ostatnie aktualności