UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Przegląd Tarczy Prywatności UE-USA odbędzie się we wrześniu 2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-14
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-14 14:06:15
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2017-06-14 15:10:38

Komisja Europejska i rzecznicy ochrony danych UE po raz pierwszy ocenią skuteczność mechanizmu transferu danych do USA.

Od momentu rozpoczęcia pracy nad decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), unijni rzecznicy ochrony danych osobowych zrzeszeni w Grupie Roboczej Art. 29 wydali wiele opinii i stanowisk dotyczących skuteczności tego mechanizmu (jak np. to z 1 lipca 2016 r.).

Od samego początku podnoszono wiele wątpliwości i obaw w zakresie niektórych rozwiązań Tarczy. Wciąż aktualne pozostają bowiem uwagi unijnych rzeczników ochrony danych co do niektórych aspektów komercyjnych, jak i aspektów bezpieczeństwa narodowego określonych w decyzji i w załącznikach do tego dokumentu. Dotyczą one elementów takich, jak zabezpieczenia dotyczące zautomatyzowanego przetwarzania danych, dalsze ograniczenia dostępu organów publicznych do danych oraz skuteczne i niezależne dochodzenie roszczeń.

Unijne organy ochrony danych będa się domagać wyjaśnień wobec wskazanych zastrzeżeń, biorąc udział w spotkaniach wspólnego unijno-amerykańskego przeglądu. Więcej informacji nt. zaangażowania rzeczników ochrony danych dostępnych jest w załączonym komunikacie prasowym Grupy Roboczej art. 29 przyjętym 13 czerwca 2017 r. podczas ostatniego posiedzenia Grupy.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-14
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-14 14:58:04
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-06-14 14:58:23

Ostatnie aktualności