UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Kolejne Wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-12-01
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-01 13:12:40
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-12-01 13:26:42

Na październikowym posiedzeniu Grupa Robocza Art. 29 przyjęła ostateczną wersję wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych. Przyjęto też wytyczne dotyczące zgłoszeń naruszeń ochrony danych i profilowania, które zostaną poddane publicznym konsultacjom.

Ponadto Grupa Robocza Art. 29, której GIODO jest członkiem, na 112. posiedzeniu odbywającym się 3 i 4 października 2017 r. w Brukseli, przyjęła wytyczne dotyczące stosowania i ustalania kar administracyjnych, do nakładania których organy ochrony danych państw członkowskich UE uprawnia ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Grupa pracuje również nad kolejnymi tego typu dokumentami. Powinny być one przyjęte najpóźniej w lutym 2018 r. Będą dotyczyły takich zagadnień, jak: zgoda, przejrzystość i aktualizacja narzędzi służących do przekazywania danych czy certyfikacja.

Październikowe spotkanie tego gremium było ponadto okazją do przedstawienia prac nad organizacją i strukturą Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) oraz nad systemem współpracy, a także omówienia ustaleń wynikających ze wspólnego przeglądu Tarczy Prywatności dokonanego przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i Grupy Roboczej Art. 29.

Grupa przyjęła także opinię w sprawie europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) oraz omówiła wiele kwestii szczegółowych, na temat których więcej informacji można znaleźć w dostępnym poniżej oświadczeniu prasowym.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Grupa Robocza Art. 29 2017-10-31
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-01 13:23:36
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-12-01 13:24:53
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Grupa Robocza Art. 29 2017-10-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-01 13:25:31
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-12-01 13:26:29

Ostatnie aktualności