UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Konferencja o dokumentacji elektronicznej w podmiotach publicznych, 6.12.2012 r.
„Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” to temat konferencji naukowej, która 6 grudnia 2012 r. odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EUROPOWER
EUROPOWER to miejsce wymiany doświadczeń autorytetów polskiego i europejskiego sektora energetycznego, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu RP.
GIODO o wpływie rozwoju elektronicznej administracji na prywatność
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w konferencji „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”.
III Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Danych Osobowych”, Moskwa, 21-22.11.2012
W dniach 21-22 listopada 2012 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja poświęcona ochronie danych osobowych zorganizowana przez organ ochrony danych Federacji Rosyjskiej.
10 Lat Prawa Nowych Technologii, 13-14.11.2012 r.
GIODO wziął udział w Konferencji „10 Lat Prawa Nowych Technologii”, która w dniach 13 – 14 listopada 2012 r. odbyła się we Wrocławiu.
Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer, 11.10.2012 r.
To temat seminarium, które odbyło się w Biurze RPO poświęcone problemom monitoringu wizyjnego. Organizatorami byli Rzecznik Praw Obywatelskich, GIODO i Fundacja Panoptykon.
W URE o inteligentnych sieciach energetycznych, 18.09.2012 r.
Zaprezentowanie koncepcji budowy inteligentnych sieci energetycznych to główny cel konferencji "Inteligentne sieci – rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju".
GIODO o bezpieczeństwie i ciągłości funkcjonowania organów Państwa
„Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów Państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń” to tytuł konferencji odbywającej się w dniach 10-11.09.2012 r.
Wpływ przetwarzania danych przestrzennych na prywatność osób, 16-17.08.2012 r.
O tym, jak przetwarzanie danych przestrzennych wpływa na prywatność osób, GIODO mówił podczas konferencji poświęconej aktualnym problemom prawa geodezyjnego.
GIODO na konferencji w Cambridge 2-4.07.2012 r.
„Pokonywanie przeszkód w ochronie prywatności” to temat międzynarodowej konferencji ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych.
Dane bezpieczne także na morzu, 27-29.06.2012 r.
Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (GIODO) wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej “Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON.
Konferencja KE dotycząca przyszłości projektu e-Justice, 27.06.2012
27 czerwca 2012 r. przedstawiciel GIODO wziął udział w konferencji KE dotyczącej projektu e-Justice w Brukseli.
Współczesne bezpieczeństwo. Wymiar społeczny i jednostkowy, 21.06.2012 r.
Minister Andrzej Lewiński, z-ca GIODO weźmie udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Współczesne bezpieczeństwo. Wymiar społeczny i jednostkowy.
GIODO na konferencji - „Siećpospolita”, 13.06.2012
Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego, wziął udział w konferencji „Siećposopolita”
Bezpieczeństwo danych kibiców i turystów podczas EURO 2012
Wykład dla branży turystyczno-hotelarskiej w Wyższej Szkole Ekonomicznej ALMAMER.
Wpływ zasad ochrony prywatności na działanie rynku cyfrowego w Europie.
GIODO uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji „Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego”, która odbywa się w dniach 4-6 czerwca w Międzyzdrojach.
VIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych
Bezpieczeństwo narodowe oraz zmiany w prawie ochrony danych osobowych to główne tematy VIII Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych.
Cloud computing – przetwarzanie w chmurze, 29.05.2012 r.
Przetwarzanie danych w chmurach obliczeniowych jest tanie i wygodne, ale nie zawsze bezpieczne. Wybór takiego rozwiązania musi więc być rozważny.
Spotkanie z przedstawicielami branży internetowej, 23.05.2012 r.
GIODO 23 maja 2012 r. wziął udział w Forum IAB.
Konferencja o monitoringu w miastach, 17-18.05.2012 r.
Trzeba stworzyć przepisy określające zasady stosowania wideomonitoringu.
3. Coroczne Sympozjum Agencji Praw Podstawowych, 10.05.2012 r.
W dniu 10 maja 2012 r. GIODO wziął udział w 3. Corocznym Sympozjum Agencji Praw Podstawowych w Wiedniu.
Konferencja „Europejski Dzień Ochrony Danych 2012”, 7.05.2012 r.
W dniu 7 maja 2012 r. GIODO uczestniczył w 2. Konferencji EUROFORUM „Europejski Dzień Ochrony Danych 2012” w Berlinie.
Konferencja Europejskich Rzeczników Ochrony Danych, 3-4.05.2012 r.
Przedstawiciele GIODO 3 i 4 maja 2012 r. uczestniczyli w Wiosennej Konferencji Europejskich Rzeczników Ochrony Danych w Luksemburgu.
Konferencja „Rewizja przepisów dyrektywy o ochronie danych UE” w Cambridge, 19-20.04.2012 r.
W dniach 19-20.04.2012 r. na Uniwersytecie w Cambridge odbyła się Konferencja pt. „Rewizja przepisów dyrektywy o ochronie danych UE”, podczas której wystąpił GIODO.
Rozwój nowych technologii wymusza zmianę unijnych przepisów, 20.03.2012 r.
Omówieniu planowanych zmian w prawodawstwie europejskim dotyczącym ochrony danych osobowych poświęcona była konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski.
Wykorzystywanie danych osobowych przedsiębiorców po zmianie przepisów, 13.03.2012
Od nowego roku przy wykorzystywaniu danych osobowych przedsiębiorców stosować trzeba zasady określone w ustawie o ochronie danych osobowych.
Reforma regulacji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, 7.03.2012 r.
W dniu 7 marca 2012 r. w Warszawie w godz. 10.00 – 17.00 w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, odbyła się konferencja pt. „Reforma regulacji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Wstępna ocena jej zakresu i konsekwencji”, rozpoczynająca szeroko zakrojoną dyskusję na temat planów ukształtowania nowego modelu ochrony prywatności i danych osobowych w Unii Europejskiej.
Konferencja o problemach dostępu do informacji publicznej, 11.01.2012 r.
„Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej” to temat konferencji naukowej, która 11 stycznia 2012 r. odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Co wiemy o przetwarzaniu danych w chmurze?
W dniach 8-9 listopada 2012 r. odbyła się kolejna edycja konferencji poświęconej zagadnieniu chmury organizowanej przez czasopismo Computerworld
XVIII Forum Teleinformatyki „Polska w cyfrowej chmurze?”
Przetwarzaniu danych osobowych w chmurze poświęcone było XVIII Forum Teleinformatyki, w którym uczestniczył GIODO.
GIODO w Brukseli o harmonizacji unijnego prawa ochrony danych osobowych.
Wpływ harmonizacji prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych na działalność biznesową między przedsiębiorcami i organizacjami.
Profilowanie klientów - spotkanie GIODO z reprezentantami banków, 24.11.2011 r.
Omówieniu zasad profilowania klientów poświęcone było spotkanie GIODO z przedstawicielami instytucji sektora finansowego, w tym banków.
GIODO z europosłami o ACTA i reformie unijnych przepisów, 24.01.2012 r.
Zastrzeżenia GIODO do konwencji ACTA oraz reforma unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych były głównymi tematami spotkania GIODO z polskimi europosłami.
Dzień Ochrony Informacji Niejawnych, 20.01.2012 r.
W 2012 r. po raz pierwszy zorganizowane zostały obchody Dnia Ochrony Informacji Niejawnych.
Szkolenie dla tłumaczy Komisji Europejskiej
W dniach 23-24 lutego 2012 r. pracownicy Biura GIODO przeprowadzili szkolenie dla tłumaczy w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych KE w Luksemburgu.
Reforma unijnych przepisów oczami przedsiębiorców, 14.03.2012 r.
Poznaniu opinii przedsiębiorców na temat unijnego projektu rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych poświęcone było spotkanie GIODO z członkami KPP Lewiatan.
Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń
18 października 2012 r. PIU zorganizowała 12. już edycję seminarium poświęconego zagadnieniu jakości danych przetwarzanych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń.
GIODO wyjaśniał przedsiębiorcom zasady ochrony danych osobowych, 16.10.2012 r.
Rozwiązaniu problemów z praktycznym stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w sektorze biznesu poświęcone było spotkanie GIODO z przedsiębiorcami.
O danych osobowych na Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej, 22.03.2012 r.
Ochrona danych osobowych to jeden z tematów, który omawiany był podczas Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej.
Jak monitorować bezpieczeństwo leków?, 3.10.2012 r.
Temu m.in., jak chronić dane osobowe w czasie monitorowania bezpieczeństwa leków poświęcone były zorganizowane w Paryżu warsztaty.
Jak chronić dane osobowe w małych i średnich firmach?, 24-27.09.2012
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych to jeden z tematów poruszanych podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
GIODO szkolił KRUS, 25.06.2012 r.
25 czerwca 2012 r. zostało przeprowadzone szkolenie w Warszawie w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
GIODO na VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, 5-7.09.2012 r.
Uczestnikom tego spotkania przedstawił założenia zmian, jakie mają nastąpić w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
Kodeks Dobrych Praktyk dla Organizacji Pozarządowych
W dniu 11 kwietnia 2012 r. w Biurze GIODO odbyło się spotkanie dotyczące opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk dla Organizacji Pozarządowych.
GIODO w Akademii Obrony Narodowej, 13.04.2012 r.
13 kwietnia GIODO wygłosił wykład dla studentów studiów doktorskich i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
Spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych w Telekomunikacji, 23-24 04.2012 r.
Wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej zakończyły się sopockie obrady tzw. Grupy Berlińskiej.
GIODO w Urzędzie Miasta Sopotu, 24.04.2012 r.
24 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta Sopotu.
Prawo dla monitoringu wizyjnego? 25.04.2012 r.
Taki tytuł nosiła DEBATA zorganizowana 25 kwietnia 2012 r. przez Polską Izbę Systemów Alarmowych podczas Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX 2012.
Szkolenie dla sekretarzy gmin, miast i powiatów z Podkarpacia, 7.05.2012 r.
Przedstawiciele GIODO 7 maja 2012 r. uczestniczyli w konferencji sekretarzy gmin, miast i powiatów województwa podkarpackiego.
O unijnej reformie ochrony danych osobowych ze środowiskiem ubezpieczeniowym
3 września 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone projektowi rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady
GIODO zawarł porozumienie o współpracy z uczelnią z Rzeszowa, 7.05.2012 r.
W siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 7 maja 2012 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między uczelnią a GIODO.
GIODO z polskim środowiskiem bankowym o unijnej reformie prawa, 11.07.2012 r.
GIODO z polskim środowiskiem bankowym o unijnej reformie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
Debata o ochronie prywatności przy relacjonowaniu wyborów przez media ukraińskie
4 czerwca 2012 r. w Kijowie odbyła się debata poświęcona ochronie prywatności przy relacjonowaniu przez media wyborów do organów władzy publicznej na Ukrainie.
Przedsiębiorcy pytali - GIODO odpowiadał, 25.05.2012 r.
Wskazaniu, jak w praktyce przedsiębiorcy powinni stosować zasady ochrony danych osobowych poświęcone było spotkanie GIODO z przedstawicielami biznesu.
Szkolenie dla pracowników samorządu terytorialnego, 12.06.2012
We Wrocławiu przedstawiciele GIODO przeprowadzili szkolenie na temat ochrony danych osobowych, w którym uczestniczyła rekordowa liczba osób.

Ostatnie aktualności