UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS-035-1488/12

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-06-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-08-31 10:33:49
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2016-08-24 13:29:36
Wniosek GIODO z 11 czerwca 2012 r. do Ministra Zdrowia o rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w trakcie analizy przepisów ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w kontekście uprawnień wojewody oraz wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji prowadzonych postępowań o ustalenie wystąpienia zdarzenia medycznego wraz z odpowiedzią.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-10-29 14:07:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Minister Zdrowia -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-10-29 14:08:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
[39.09K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-10-24
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2012-10-24 14:49:33
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-10-24
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2012-10-24 14:49:33
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności