UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Zyskamy więcej praw do decydowania o naszych danych osobowych, 7.03.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-03-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-09 11:18:26
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Po reformie unijnych przepisów zyskamy więcej praw do decydowania o wykorzystywaniu naszych danych osobowych.

Jednym z aspektów zaprezentowanej przez Komisję Europejską reformy unijnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jest zwiększenie naszych praw.

- Założenie jest takie, że osoba, której dane dotyczą, powinna mieć jak najszerszy zakres prawa do decydowania o tym, w jaki sposób oraz jak długo jej dane osobowe są przetwarzane. W tym znaczeniu nowe ramy prawne UE mają służyć ochronie praw i wolności wynikających z traktatów europejskich - mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), podczas spotkania prasowego zorganizowanego 7 marca 2012 r. w przerwie konferencji „Reforma regulacji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Wstępna ocena jej zakresu i konsekwencji”.

W tym kontekście GIODO wskazał na takie propozycje dotyczące naszych uprawnień, jak prawo do bycia zapomnianym czy prawo do bycia właściwie poinformowanym o przetwarzaniu naszych danych, m.in. wówczas, gdy tworzony jest nasz profil osobowy.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski omówił również inne aspekty projektowanych zmian, wskazując m.in. na ułatwienia dla przedsiębiorców.

- Trzeba pamiętać, że równie ważnym elementem reformy jest to, aby zrealizowana była możliwość stworzenia jednolitego rynku cyfrowego, w którym informacja będzie przepływać swobodnie. Ci, którzy przetwarzają dane osobowe, mają zyskać ułatwienia dotyczące przekazywania danych osobowych zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią – powiedział.

GIODO zaznaczył, że jest zwolennikiem propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską, choć dodał, że ostateczny kształt przepisów wymaga jeszcze przedyskutowania.

O wyjaśnienie szczegółów planowanych zmian obecni na konferencji dziennikarze prosili, podczas indywidualnych wywiadów, zarówno GIODO, jak i uczestniczących w spotkaniu ekspertów.

Ostatnie aktualności