UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Spotkanie GIODO z przedstawicielami SKOK-u, 23.04.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2012-04-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-04-23 15:43:23
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:47:38

W dniu 23 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura GIODO z władzami i pracownikami Kasy Krajowej SKOK w Sopocie. Przedsiębiorstwa działające w sektorze bankowo-finansowym wykorzystują dane osobowe klientów w bardzo szerokim zakresie – począwszy od danych niezbędnych do zrealizowania umowy, na profilowaniu skończywszy. Wojciech Wiewiórowski (GIODO) wskazał, że projekt reformy prawa unijnego w zakresie ochrony danych osobowych jest tym ważniejszy dla przedsiębiorców, takich jak przedstawiciele SKOK. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych będzie regulować bowiem znaczną cześć ich działalności wprowadzając do porządku prawnego takie rozwiązania jak prawo do bycia zapomnianym czy privacy by design.

W dalszej części spotkania dyrektorzy Biura GIODO omówili szczegółowo praktyczne problemy stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w działalności SKOK, m.in. zasady udostępniania danych osobowych w działalności SKOK, zagadnienie prawa do informacji klientów SKOK, zakres uprawnień kontrolnych GIODO w działalności SKOK jako administratora danych oraz zasady postępowania rejestracyjnego zbiorów danych osobowych SKOK.

Było to kolejne spotkanie GIODO z przedstawicielami reprezentującymi konkretną branżę działalności gospodarczej. Podobne spotkanie o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym odbyło się w dniu 23 listopada 2011 r. z reprezentantami przedsiębiorstw działających w branży marketingu bezpośredniego.

Ostatnie aktualności