UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Kampania na rzecz ochrony tożsamości, 11.10.2012

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-10-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-10-11 13:01:53
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59

GIODO włączył się w kampanię „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość”.

Kampania „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i zwrócenie uwagi na zjawisko tzw. kradzieży tożsamości.

Z kradzieżą tożsamości mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś bezprawnie wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych i wykorzysta je wbrew naszej woli, podszywając się pod nas.

Dane osobowe są obecnie cennym towarem rynkowym, poszukiwanym m.in. przez ludzi, którzy chcą je wykorzystać w przestępczych celach. Pozyskują je wieloma różnymi metodami – od bardzo prostych po wyszukane, wykorzystujące skomplikowane techniki informatyczne – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), podczas konferencji prasowej inaugurującej kampanię.

Wskazywał, że jeszcze do niedawna, żeby móc się pod kogoś podszyć, trzeba było znać wiele jego danych osobowych. Rozwój nowoczesnych technologii, upowszechnienie Internetu i poczty elektronicznej czy usług e-bankowości doprowadziły do tego, że podanie się za inną osobę lub wykonanie w jej imieniu np. operacji bankowej jest obecnie znacznie łatwiejsze.

Informacje o nas stosunkowo łatwo można pozyskać, a także łączyć ze sobą – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, podkreślając potrzebę należytej dbałości o ochronę danych osobowych i konieczność podnoszenia świadomości w tym zakresie.

Nie przekazujmy naszych danych osobowych bez potrzeby i zbyt pochopnie – radził. - Ponadto jeśli nie chcemy, by inni wiedzieli o nas wszystko – chrońmy swoje dane osobowe, korzystając z naszych praw, które gwarantują nam Konstytucja RP i ustawa o ochronie danych osobowych – dodał.

Brak dbałości o ochronę danych osobowych może mieć poważne konsekwencje. Potwierdzają to najnowsze badania Dynamics Markets Limited UK przeprowadzone wśród grupy dorosłych Europejczyków, w tym Polaków (na zlecenie firmy Fellowes). Przykładowo, aż 17% Polaków było ofiarami kradzieży tożsamości, a 46% w jej wyniku zostało okradzionych ze środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

W opinii GIODO, żeby zminimalizować ryzyko utraty tożsamości, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • nie wyrzucać na śmietnik dokumentów czy nośników informatycznych, gdyż dla potencjalnego złodzieja to kopalnia wiedzy, zwłaszcza gdy zawierają one wiele różnych informacji umożliwiających ustalenie tego, gdzie pracujemy, ile zarabiamy, kiedy nie ma nas w domu, ile mamy dzieci, jak drogie robimy zakupy,
  • niszczyć dokumenty w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich danych osobowych,
  • nie podawać w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, zbyt wielu informacji o sobie, swoich bliskich i znajomych,
  • nie zamieszczać w sieci zdjęć, które mogą świadczyć o naszym stanie majątkowym,
  • zachować rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. Należy pamiętać, że administrator danych musi spełnić wobec nas obowiązek informacyjny, czyli przekazać nam niezbędne informacje na swój temat tak, abyśmy mieli pewność, przez kogo i w jakim celu dane będą przetwarzane,
  • zachować ostrożność przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej i dokonywaniu zakupów przez Internet.

Kampania edukacyjna „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość” (której organizatorem jest Agencja PR Fleishman-Hillard) prowadzona jest już po raz czwarty. W tym roku na jej potrzeby stworzono internetową ankietę „Chroń swoją tożsamość”, dzięki której można sprawdzić, w jakim stopniu chronimy swoje dane osobowe. Po wypełnieniu ankiety każdy otrzymuje procentowy wynik, który pokazuje, jak wysokie jest ryzyko utraty danych osobowych, oraz profilowaną informację, co w swoim zachowaniu może poprawić, aby czuć się bezpiecznie i nie powiększyć grupy 17% Polaków, którzy padli ofiarami kradzieży tożsamości.

Kampania wzbudziła duże zainteresowanie mediów. Dziennikarze licznie uczestniczyli w konferencji prasowej, a ponadto z prośbą o udzielenie indywidualnych wywiadów zwracali się zarówno do dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, GIODO, jak i do zaangażowanych w nią ekspertów – dra Krzysztofa Markowskiego, prezesa Zarządu BIK oraz socjolog Marty Ślendak.

Ostatnie aktualności