UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Pierwsze Dni Otwarte GIODO w Polsce, 22-23.11.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-11-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-28 15:34:13
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Pierwsze Dni Otwarte GIODO w Polsce, 22-23.11.2012 r.

Dni Otwarte GIODO organizowane w różnych miejscach w Polsce to nowa inicjatywa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Po raz pierwszy odbyły się one 22 listopada 2012 r. w Dąbrowie Górniczej i 23 listopada 2012 r. w Krakowie, a każde z tych wydarzeń poprzedziła konferencja prasowa.

W czasie ich trwania, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wyjaśniał, jak narodził się pomysł organizacji Dni Otwartych, jaki jest ich cel i dlaczego, jako miejsce pierwszych spotkań wybrano miasta na Śląsku i w Małopolsce.

Górny Śląsk i Zagłębie to obszar o tyle interesujący dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, że jest tu mnóstwo przedsiębiorców, którzy działają na skomplikowanym, również z punktu widzenia administracyjnego, terenie, a jednocześnie obszar, na którym dość aktywnie działa grupa zawodowa, jaką stanowią administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI). Wiedząc, że jest wciąż niedosyt zarówno informacji przekazywanych od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i konsultacji dla tych, którzy na bieżąco rozwiązują problemy związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji, postanowiliśmy rozpocząć serię spotkań poza Warszawą – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski podczas konferencji prasowej w Dąbrowie Górniczej.

Podobnie wybór Krakowa na miejsce organizacji Dnia Otwartego GIODO dr. Wojciech Rafał Wiewiórowski uzasadniał podczas drugiej z konferencji prasowych.

Na terenie Małopolski liczba przedsiębiorców jest znacząco większa w porównaniu z innymi obszarami Polski – mówił. – Nie bez znaczenia jest również zaplecze intelektualne, jakie stanowią krakowskie uczelnie – dodał.

Podczas spotkań z dziennikarzami GIODO przedstawiał również przebieg obu Dni i ich tematykę.

Konferencje prasowe były ponadto okazją do omówienia różnych, interesujących dziennikarzy, zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności, m.in. takich jak handel danymi osobowymi, upublicznianie danych osobowych przez urzędy administracji publicznej czy zagrożenia, jakie dla ochrony danych osobowych i prywatności stanowi rozwój nowych technologii.

W czasie pobytu w Dąbrowie Górniczej i Krakowie zarówno GIODO, jak i towarzyszący mu eksperci udzielali też indywidualnych wywiadów mediom, m.in. TVP Katowice, Radiu Katowice, Radiu Eska, „Dziennikowi Zachodniemu”, Telewizji Silesia.

Ostatnie aktualności