UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-23 09:50:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Oświadczenie grupy roboczej Art. 29 dotyczące aktualnych dyskusji nad pakietem legislacyjnym w sprawie reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej wraz z  Załącznikiem nr 1 dot. propozycji zmian w odniesieniu do kompetencji i organu wiodącego oraz z  Załącznikiem nr 2 dot. wyłączeń dla celów czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze (wersja angielska)

Oświadczenie prasowe GR Art. 29 w sprawie proponowanych zmian unijnych ram prawnych w zakresie ochrony danych, 25 stycznia 2012 r. (tłumaczenie nieoficjalne)

→ Opinia 15/2011 w sprawie definicji zgody

→ Opinia 8/2010 w sprawie prawa właściwego

→ Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

→ Dokument w sprawie przyszłości prywatności (WP 168) (tłumaczenie nieoficjalne)

Ostatnie aktualności