UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-23 10:16:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

→ Dodatkowe uwagi EIOD w sprawie pakietu zmian regulacji UE w zakresie ochrony danych osobowych, 15 marca 2013 r. (wersja angielska)

→ Opinia EIOD w sprawie pakietu zmian regulacji UE w zakresie ochrony danych, 7 marca 2012 r.(wersja angielska)

→  EIOD pochwala wzmocnienie prawa do ochrony danych w Europie, ale nadal ubolewa nad brakiem kompleksowości.Oświadczenie prasowe EIOD, 7 marca 2012 r. (tłumaczenie nieoficjalne)

→ EIOD z zadowoleniem przyjmuje „ogromny krok w kierunku ochrony danych w Europie”, ale ubolewa nad nieodpowiednimi regulacjami dla obszaru policji i wymiaru sprawiedliwości. Oświadczenie prasowe z 25 stycznia 2012 r. (wersja angielska)

→ Strategia reformy ochrony danych: EIOD przedstawia swoją wizję dotyczącą nowych ram. Oświadczenie prasowe, 18 stycznia 2011 r. (wersja angielska)

→ Opinia EIOD w sprawie Komunikatu Komisji „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”, 14 stycznia 2011 r.

Ostatnie aktualności