UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

PE debatował o reformie unijnych przepisów

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-10-09
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-10-09 14:43:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Parlament Europejski wspólnie z przedstawicielami parlamentów narodowych debatował nad nowymi aktami prawnymi, które określą zasady ochrony danych w UE na najbliższe dziesięciolecia.

W Parlamencie Europejskim 9 i 10 października 2012 r. miało miejsce Międzyparlamentarne posiedzenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych. Miało ono na celu dyskusję nad najważniejszymi elementami reformy unijnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, której założenia Komisja Europejska zaprezentowała 25 stycznia 2012 r. w Brukseli.

Przewiduje ona, że unijną dyrektywę o ochronie danych osobowych zastąpi rozporządzenie, zaś zasady ochrony danych osobowych w sektorze policji i wymiaru sprawiedliwości określi dyrektywa.

Dwudniowe spotkanie posłów do Parlamentu Europejskiego i do parlamentów państw członkowskich zostało podzielone na siedem następujących sesji odzwierciedlających główne zagadnienia zawarte w przedstawionych przez Komisję Europejską wnioskach legislacyjnych.

  • Reforma ram prawnych UE dotyczących ochrony danych – dyskusja ogólna,
  • Prawo do ochrony danych,
  • Ochrona danych a egzekwowanie prawa,
  • Podmioty przetwarzające dane i administratorzy danych w sektorze prywatnym,
  • Wdrażanie, organy ds. ochrony danych a spójność,
  • Wymiana danych przez organy policji i dostęp do prywatnych baz danych,
  • Ochrona danych w środowisku globalnym.

W drugim dniu obrad podczas sesji „Wymiana danych przez organy policji i dostęp do prywatnych baz danych” z wykładem wystąpił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który jako jeden z dwóch przedstawicieli organów ochrony danych osobowych został o to poproszony.

Porządek posiedzenia Komisji oraz podstawowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.

Ostatnie aktualności