UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS-035-2167/11

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-01-31
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-03-30 15:05:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Wystąpienie GIODO z 31 stycznia 2012 r. do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przeniesienie regulacji zawartej w załącznikach do rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do prawnego rangi ustawowej, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-01-31
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-03-30 15:07:42
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Ministerstwo Zdrowia -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-03-30 15:08:04
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-02-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-06-11 14:49:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-07-18 14:49:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności