UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS-035-893/12

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-03-22
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-05-10 09:37:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wystąpienie GIODO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 marca 2012 r. w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu prawne uregulowanie zasad i sposobu prowadzenia dokumentacji przez psychologów wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-03-22
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-05-10 09:39:30
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Ministerstwo Pracy -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-09-05 10:07:15
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-10-29 14:06:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności