UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS-035-734/12

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-08-02
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2012-10-24 14:08:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Wystąpienie GIODO z dnia 2 sierpnia 2012 r. do Prezesa Sądu Okręgowego z prośbą o spowodowanie zaniechania wydawania przez podległe Prezesowi Wydziały Sądu Okręgowego zarządzeń w przedmiocie żądania przedstawienia informacji stanowiącej dowód w postępowaniu, wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wraz z odpowiedzią oraz dalszą korespondencją. 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-08-02
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2012-10-24 14:12:12
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2014-07-15 09:02:47
[40.21K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-08-02
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2012-10-24 14:12:13
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-08-02
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2012-10-24 14:12:13
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności