UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS - 035-3760/11

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2013-10-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-10-02 15:01:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Wystąpienie GIODO z 13 lipca 2012 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcie prac legisjacyjnych mających na celu zmianę przepisów dotyczących orzekania o niepełnosprawności zawartych w:

- rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz,

- art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wraz z odpowiedzią.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: Wojciech Wiewiórowski 2012-07-13
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-10-02 15:02:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczniej 2012-08-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-10-02 15:02:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności