UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

III edycja projektu wymian realizowana w ramach programu LdV

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-10-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-10-31 13:31:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W latach 2012-13 Biuro GIODO będzie realizowało III edycję projektu mobilności finansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).

Uczestnicy staży tym razem będą mieli szansę pozyskania unikalnej wiedzy i doświadczenia zawodowego w instytucjach szczebla europejskiego zajmujących się szeroko rozumianymi prawami człowieka, w tym także zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych i prywatności: w urzędzie Rady Europy (Council of Europe), Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych (the European Data Protection Supervisor), Akademii Prawa Europejskiego (the Academy of European Law), Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (the European Network and Information Security Agency), biurze Bułgarskiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych (Commission for Personal Data Protection) oraz biurze Chorwackiej Agencji Ochrony Danych Osobowych (Croatian Personal Data Protection Agency). 

Obecny projekt zakłada udział pracowników Biura GIODO w dłuższych stażach, trwających od 2 tygodni do 4 miesięcy. Szczegółowy program pobytu będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika wyjazdu i odpowiadać będzie charakterowi pracy wykonywanemu przez uczestników w polskim organie ochrony danych osobowych. W trakcie tych staży uczestnicy zostaną zaangażowani do codziennych prac realizowanych w ramach poszczególnych organizacji, w tym uczestniczyć będą w opracowywaniu różnych dokumentów i raportów w zakresie ochrony danych, realizacji międzynarodowych projektów badawczych, spotkaniach, konferencjach, warsztatach organizowanych przez instytucje partnerów, realizację zadań związanych z wzmocnieniem bezpieczeństwa IT, działaniach kontrolnych oraz innych zadaniach wyznaczonych przez partnera czy opracowywaniu notatek i sprawozdań. 

W rezultacie projektu uczestnicy poznają standardy pracy oraz zakres zadań realizowanych w poszczególnych instytucjach partnerów, a także będą mieli szansę wdrożenia się do pracy w instytucjach międzynarodowych. Ponadto udział w projekcie staży przyczyni się do wzrostu mobilności zawodowej pracowników Biura GIODO.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 czerwca 2012 do 30 grudnia 2013.

Ostatnie aktualności