UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

II Dzień Otwarty GIODO, 23.11.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-11-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-23 15:24:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Ponad 500 osób wzięło udział w II Dniu Otwartym GIODO, który odbył się 23 listopada 2012 r. w Krakowie.

Zorganizowano go z myślą o tych mieszkańcach Małopolski, którzy swoją wiedzę lub zainteresowania problematyką ochrony danych osobowych, chcą rozwijać poprzez udział w specjalistycznych konferencjach, szkoleniach i dyskusjach, odbywających się blisko ich miejsca zamieszkania.

Konferencja

Głównym punktem II Dnia Otwartego GIODO była konferencja naukowa poświęcona prawnym i informatycznym aspektom ochrony prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych. Jej uczestnicy mogli wysłuchać referatów zarówno naukowców, jak i prawników – praktyków oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym. Odbywała się ona w udostępnionej przez Uniwersytet Jagielloński, będący jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia, Sali Audytoryjnej Wydziału Prawa i Administracji w Pałacu Larischa. Patronat merytoryczny nad nią sprawował zaś Instytut Allerhanda - drugi ze współorganizatorów II Dnia Otwartego GIODO w Krakowie.

Konferencję otworzył referat wygłoszony przez dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, poświęcony zagadnieniu oceny skutków przedsięwzięcia dla ochrony prywatności (Privacy Impact Assessment) –kluczowemu problemowi z punktu widzenia planowania przedsięwzięć, w ramach których może dochodzić do ingerencji w sferę prywatności innych osób.

Część referatów, m.in. dra Krzysztofa Wygody i dra Michała Bernaczyka z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczyła przetwarzania danych osobowych w sektorze szeroko rozumianej administracji publicznej. Zbliżoną tematykę miało wystąpienie dra Jana Byrskiego reprezentującego Zakład Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Katedrę Prawa, Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które poświęcone było wybranym zagadnieniom prawnym przetwarzania danych z jawnych, publicznie dostępnych rejestrów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Osobną grupę stanowiły referaty odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych w kontekście rozwoju technologicznego. Praktycznego pokazu „wykradania” informacji przez Internet dokonał Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl. Z kolei Maciej Kawecki, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował standard ochrony danych osobowych przy zastosowaniu technologii P3P. O tym, jak uniknąć spektakularnej wpadki, mówił Paweł Krawczyk, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych.

Wystąpienie adwokata Xawerego Konarskiego poświęcone było ochronie prawnej danych osobowych i prywatności w kontekście marketingu behawioralnego, zaś dr Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda omówił kwestię dostępu do danych osobowych sprawców naruszeń prawa w Internecie. Natomiast adw. Ewa Samek swoje wystąpienie poświęciła kontroli i wykorzystywaniu w postępowaniu karnym przekazów telekomunikacyjnych między oskarżonym a obrońcą w aspekcie ochrony prywatności oraz prawa do obrony.

Będą kolejne Dni Otwarte

Konferencja, którą poprzedziło spotkanie z mediami, cieszyła się dużym zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców, zwłaszcza osób, które na co dzień zajmują się prawnymi i informatycznymi aspektami bezpieczeństwa informacji, tj. informatyków, prawników, administratorów bezpieczeństwa informacji, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców.

Potwierdzali oni, że istnieje potrzeba organizacji tego typu wydarzeń, co utwierdziło GIODO w przekonaniu, że idea Dni Otwartych GIODO, odbywających się w różnych regionach Polski, powinna być kontynuowana.

Sprawdzona formuła

Przy organizacji kolejnych Dni Otwartych GIODO zachowane zapewne zostaną ich charakter i formuła, sprawdzone podczas trwania dwóch pierwszych tego typu wydarzeń, które odbyły się w Dąbrowie Górniczej (22.11.2012 r.) i Krakowie (23.11.2012 r.). Istnieje bowiem zapotrzebowanie zarówno na specjalistyczne konferencje i szkolenia, jak na indywidualne bezpłatne konsultacje prawne, jakich pracownicy Biura GIODO udzielali wszystkim zainteresowanym w czasie I i II Dnia Otwartego GIODO.

Ostatnie aktualności