UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

III Dzień Otwarty GIODO - Poznań, 6-7.05.2013 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-04-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-04-18 13:14:03
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Ponad 1000 osób wzięło udział w III Dniu Otwartym GIODO, który odbył się 6-7 maja 2013 r. w Poznaniu.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Prezydentem Miasta Poznania, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Wojewodą Wielkopolskim oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową przygotował szereg wydarzeń, w tym konferencję naukową poświęconą prawnym i ekonomicznym aspektom przetwarzania danych osobowych dla celów gospodarczych, a także cykl spotkań seminaryjno-szkoleniowych dla administracji publicznej.

Poniedziałek, 6 maja 2013 r. 

Urząd Miasta Poznania - Konferencja szkoleniowa, dyskusja, porady prawne

Jednym z wydarzeń III Dnia Otwartego GIODO była konferencja szkoleniowa dla pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz jednostek podległych i współpracujących z Urzędem. Poświęcona była aktualnym problemom stosowania - przez organy samorządu terytorialnego -przepisów o ochronie danych osobowych, w kontekście ich udostępniania i bezpieczeństwa oraz przepisów o dostępie do informacji publicznej. Konferencja odbyła się w Urzędzie Miasta Poznania, w godz. 11:00 - 16:00.

Ponadto w czasie trwania konferencji w godz. 12:00 - 15:00 czynne były stoiska informacyjne, przy których eksperci (m.in. z Biura GIODO) udzielali bezpłatnych porad i informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz rozdawali materiały edukacyjno–informacyjne Biura GIODO.

Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Poznaniu - Sejmik Gospodarczy

Na zaproszenie Zarządu Izby kierowanej przez Pana Prezesa Wojciecha Kruka, w siedzibie Izby, w godz. 11:00 - 15:00, odbył się Sejmik Gospodarczy nt. „Ochrona danych osobowych przez podmioty gospodarcze” z udziałem przedstawicieli rzemiosła i handlu.

Wtorek, 7 maja 2013 r.

Hotel Andersia - Śniadanie GIODO z przedsiębiorcami

We wtorek 7 maja 2013 r. w Hotelu Andersia w Poznaniu odbyło się śniadanie GIODO z przedsiębiorcami. Pomysł ich organizowania zrodził się kilkanaście lat temu i jest realizowany wspólnie przez firmę Iron Mountain i kolejnych Inspektorów, ciesząc się dużym zainteresowaniem sektora biznesu. Dotąd śniadania odbywały się w Warszawie. III Dzień Otwarty GIODO stał się okazją, by tego typu wydarzenie po raz pierwszy zorganizować poza stolicą. Jego uczestnikom dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  przedstawił założenia reformy europejskich ram prawnych ochrony danych, w tym wpływowi planowanych zmian na działalność sektora biznesu. Śniadanie było ponadto okazją do przedyskutowania z Generalnym Inspektorem bieżących wątpliwości i problemów oraz uzyskać odpowiedzi na pytania, m.in. takich kwestii dotyczących relacji pracodawca – pracownik, jak pozyskiwanie przez pracodawców od związków zawodowych list osób objętych ochroną związkową.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Konferencja naukowa

Konferencja poświęcona prawnym i ekonomicznym aspektom przetwarzania danych osobowych dla celów gospodarczych była centralnym punktem III Dnia Otwartego GIODO. Odbyła się ona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w godz. 11:00 - 16:00.

Po jej oficjalnym otwarciu dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wygłosił wykład pt. „Wspólny rynek przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej”. Jak wskazywał, nie ma wątpliwości, że dotychczasowe ramy prawne społeczeństwa informacyjnego nie odpowiadają wyzwaniom konkurencyjnej, globalnej gospodarki dzisiejszych czasów. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych należą do zasadniczych praw w UE i muszą być skutecznie egzekwowane również w Internecie, przy użyciu szeregu środków, od szerokiego zastosowania zasady poszanowania prywatności od samego początku w stosownych technologiach informacyjnych, po zastosowanie w stosownych przypadkach zniechęcających sankcji. W tej sytuacji wymagana jest modernizacja wszystkich stosowanych instrumentów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, która ma odpowiedzieć na wyzwania globalizacji oraz stworzyć, w sposób neutralny technologicznie, możliwości zwiększenia zaufania i pewności poprzez umocnienie praw obywateli.

O problemie prywatności w cyfrowym świecie mówił z kolei prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zaś wykład Gerarda Frankowskiego, analityka systemów komputerowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym poświęcony był bezpieczeństwu danych osobowych w kontekście nowych technologii informatycznych.

Temu m.in., jakich zasad powinni przestrzegać przedsiębiorcy, przetwarzając nasze dane osobowe poświęcone było wystąpienie wygłoszone przez Monikę Krasińską - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO. Marcin Kraska - doktora nauk ekonomicznych, obecnie zastępca kierownika w Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania omówił kwestię integralności danych w rejestrach publicznych, a reprezentujący ZUS w Poznaniu Piotr Kołodziejczyk - zagadnienie wykorzystania zasobów informacyjnych do realizacji zadań publicznych na przykładzie baz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast referat dra Michała Jackowskiego z kancelarii prawnej Grzybkowski Guzek Jackowski nosił tytuł „Przetwarzanie danych o stanie zdrowia w informatyzującej się gospodarce”.

Konferencję naukową poprzedziło podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a JM Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Konferencja szkoleniowa, dyskusja, warsztaty – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Kolejnym wydarzeniem III Dnia Otwartego GIODO była organizowana wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego konferencja szkoleniowa nt. aspektów ochrony danych osobowych w urzędach marszałkowskich, która dotyczyła tematów związanych z aktualnymi problemami stosowania zasad ochrony danych osobowych przez organy administracji publicznej, takich jak udostępnianie danych osobowych, dostęp do informacji publicznej czy bezpieczeństwo danych osobowych. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich urzędów marszałkowskich w Polsce odpowiedzialni za ochronę danych osobowych oraz przedstawiciele jednostek nadzorowanych przez marszałka województwa wielopolskiego. 

Szkolenie seminaryjne – Urząd Wojewódzki w Poznaniu

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się zaś spotkanie seminaryjne z udziałem kierownictwa i pracowników Urzędu nt. „Ochrona danych osobowych w działalności organów administracji  państwowej”.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-04-29 13:23:59
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-04-29 13:23:59
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-04-29 13:23:59
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-04-29 13:23:59
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-04-29 13:23:59
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-04-29 12:41:48
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:03:21

Ostatnie aktualności