UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

IV dni otwarte GIODO w Trójmieście, 23-25.06.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2014-06-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-02 12:33:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-10-23 11:02:41

GIODO serdecznie zaprasza na kolejne IV Dni Otwarte GIODO. 

Tym razem Dni Otwarte GIODO odbędą się w Trójmieście, w dniach 23-25 czerwca 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) we współpracy m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Prezydentem Miasta Gdyni, Prezydentem Miasta Gdańska oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i Pracodawcami Pomorza przygotował szereg wydarzeń, w tym konferencję naukową poświęconą ochronie prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych, a także cykl spotkań seminaryjno-szkoleniowych dla administracji publicznej i przedsiębiorców.

Pomysł organizacji Dni Otwartych GIODO, które odbywałyby się w różnych miejscach w Polsce, to odpowiedź na potrzeby edukacyjno-informacyjne zgłaszane przez wiele podmiotów zajmujących się ochroną danych osobowych. Jednocześnie stanowi on nawiązanie do cieszącego się zawsze dużym zainteresowaniem Dnia Otwartego w Biurze GIODO, który co roku jest organizowany w Warszawie w związku z obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Na IV Dni Otwarte GIODO w Trójmieście złożą się:

23 czerwca 2014 r. 

  • Konferencja szkoleniowa dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek podległych i współpracujących z urzędem dotycząca aktualnych problemów stosowania ochrony danych osobowych przez organy samorządu terytorialnego. Podczas konferencji pracownicy Biura GIODO udzielać będą konsultacji prawnych.
  • Konferencja naukowa pt. „Ochrona prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych” organizowana przez Biuro GIODO wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Poświęcona będzie takim zagadnieniom, jak prywatność w świecie Internetu przedmiotów, ochrona danych osobowych w inteligentnych sieciach energetycznych czy też informatyzacja ochrony zdrowia. Ponadto w czasie konferencji czynne będą stoiska informacyjne, przy których eksperci z Biura GIODO udzielać będą bezpłatnych porad i informacji z zakresu ochrony danych osobowych. WSTĘP WOLNY.

24 czerwca 2014 r.

  • Konferencja szkoleniowa dla pracowników Urzędu Miejskiego w  Gdańsku, jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego. Konferencja będzie dotyczyła tematów związanych z aktualnymi problemami stosowania ochrony danych osobowych przez organy samorządu terytorialnego. Podczas konferencji pracownicy Biura GIODO udzielać będą konsultacji prawnych.
  • Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pt. „Wykorzystanie danych z systemów eMaritime do potrzeb bezpieczeństwa morskiego, a ochrona prywatności osób” podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” zorganizowanej jako projekt towarzyszący XIII Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO.
  • Konferencja szkoleniowa z udziałem członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Pracodawcami Pomorza w Gdańskim Parku Naukowo-Technicznym poświęcona aktualnym problemom z zakresu ochrony danych osobowych, w tym propozycjom nowych rozwiązań w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz nowym rozwiązaniom projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  o ochronie danych.

25 czerwca 2014 r.

  • Konferencja podsumowująca projekt pt. „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt realizowany jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we współpracy z organami ochrony danych osobowych z Chorwacji, Czech i Bułgarii.
    WSTĘP WOLNY. Jednakże ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres desiwm@giodo.gov.pl
  • Konferencja szkoleniowa dla sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku z zakresu ochrony danych osobowych w działalności sądów powszechnych.

Patroni medialni IV Dni Otwartych GIODO:

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-02 12:35:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-02 12:35:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 08:58:25
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-11 11:54:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-11 12:13:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2014-06-20
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-06-20 14:10:03
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2014-06-20
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-06-20 14:20:15
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności