UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Globalna dyskusja o problemach ochrony danych osobowych, 13.09.2013 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-09-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-16 13:36:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

O tym m.in., jak chronić prywatność w dobie rozwoju nowych technologii i globalizacji, dyskutować będą rzecznicy ochrony danych z całego świata.

Spotkają się oni w Warszawie na dorocznej, 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności. Odbędzie się ona od 23 do 26 września 2013 r., a jej temat przewodni to „Prywatność: przewodnik po zagmatwanym świecie”.

Konferencja, którą organizujemy, jest konferencją globalną – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podczas konferencji prasowej zapowiadającej to wydarzenie, która odbyła się 13 września 2013 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. – Do Warszawy przyjedzie około 60 delegacji z 40 krajów – nie tylko państw Unii Europejskiej, lecz również np. z Nowej Zelandii, Australii, Mauritius, Burkina Faso, Urugwaju, Ekwadoru i Kanady – dodał.

GIODO wskazywał, że spotkanie w takim gronie umożliwi zderzenie różnych spojrzeń na problemy prywatności i ochrony danych osobowych, wypracowanie spójnego podejścia do zagadnień, które mają charakter globalny, a jednocześnie zwrócenie uwagi na te problemy, które pojawiły się już w konkretnych państwach, a w innych jeszcze nie są odczuwane.

Rezolucje rzeczników

Pierwsze dwa dni Konferencji to zamknięte spotkanie rzeczników ochrony danych z całego świata. Dyskusja o najważniejszych problemach w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych ma się zakończyć przyjęciem 8 rezolucji, z których najważniejsza dotyczyć będzie profilowania, czyli zestawiania danych z różnych źródeł celem stworzenia profilu osobowego konkretnej osoby i wyciągania na tej podstawie dodatkowych wniosków.

Rezolucje będą zestawem wskazań dla rzeczników, które powinny być brane pod uwagę zarówno przy wydawaniu decyzji w konkretnych sprawach, jak i przy opiniowaniu aktów prawnych.

Otwarta debata wielu środowisk

Kolejne dwa dni, czyli 25 i 26 września, to część otwarta, w której udział wezmą przedstawiciele organów ochrony danych osobowych, polityków, naukowców, organizacji pozarządowych, biznesu. Umożliwi wymianę poglądów na wiele aktualnych tematów, które będą omawiane w grupach podzielnych na tzw. trzy ścieżki tematyczne:

  • „Reformy na świecie. Interoperacyjność między regionami”,
  • „Ochrona prywatności a technologia”,
  • „Interesariusze: perspektywy, role, interesy”.

Uczestnicy pierwszej z nich będą mieli okazję zapoznać się z planowanymi zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Pamiętajmy, że reforma, na temat której w Unii Europejskiej trwa właśnie debata, mająca doprowadzić do zastąpienia wszystkich ustaw o ochronie danych osobowych jednym europejskim rozporządzeniem, to tylko część obrazu. W tym samym czasie przygotowywane są przepisy dotyczące ochrony prywatności w ramach APEC, czyli organizacji zrzeszającej państwa Azji i Pacyfiku, w skład której wchodzą kraje takie jak Nowa Zelandia, Australia, Stany Zjednoczone, Japonia oraz Chiny i Rosja – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, zwracając uwagę na to, że Kaliningrad to już obszar Pacyfiku, zatem zmiany w przepisach prawa nie następują, jak by się wydawało, na drugim końcu świata, lecz u naszego sąsiada. Jak dodał, jeden z dużych, popularnych w Polsce serwisów społecznościowych, w dużej mierze właścicielsko należy do Rosji.– Dlatego w tej ścieżce tematycznej będziemy mówić o interoperacyjności regionów, a więc o tym, co dzieli i przeszkadza, a co łączy i umożliwia współpracę między regionami – dodał.

Druga ścieżka tematyczna dotyczyć będzie kwestii technicznych i ich wpływu na ochronę danych osobowych i prywatności.

Trzecia ścieżka związana jest z różnicami w podejściu do ochrony prywatności i danych osobowych, z jakimi mamy do czynienia w poszczególnych państwach, czego bardzo dobrym przykładem jest sprawa PRISM.

Uczestnicy Konferencji w poszczególnych ścieżkach tematycznych debatować będą o wielu szczegółowych kwestiach. – Chcemy bowiem porównać kultury, systemy prawne oraz rozwiązania techniczne i technologiczne obowiązujące w różnych krajach – powiedział dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Po 15 latach

Ponieważ organizacja Konferencji zbiega się w czasie z przypadającym w tym roku 15-leciem obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, to jest to również dobry moment, by dokonać oceny tych przepisów.

W opinii GIODO, choć główne zasady i przyjęta w ustawie konstrukcja dochodzenia naszych praw się sprawdziły, to jednak część polskich przepisów o ochronie danych osobowych jest przestarzałych i wymaga zmian. Jest to spowodowane m.in. postępem technologicznym, zwłaszcza rozwojem Internetu. Postępująca globalizacja wymusza zaś korektę regulacji dotyczących międzynarodowej wymiany danych. Ponadto, w ocenie GIODO, niektóre rozwiązania, jak np. obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych, były potrzebne na początku obowiązywania ustawy, lecz dziś są zbędne. Rozważenia wymaga też liczba wyjątków od ogólnych zasad ochrony danych osobowych. – Niektóre są być może uzasadnione, ale część wymaga przeanalizowania – powiedział dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Patroni medialni:

Ostatnie aktualności