UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Literatura z zakresu ochrony danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-03-19
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-03-19 14:24:19
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-01-09 11:45:02

GIODO zaprasza do współtworzenia listy publikacji z zakresu ochrony danych osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych tworzy listę opracowań dotyczących szeroko pojętej tematyki ochrony danych osobowych i zwraca się z uprzejmą prośbą o współpracę i aktywny udział w jej tworzeniu. Nadesłane informacje będą cennym uzupełnieniem wykazu literatury przedmiotu przygotowanego i zamieszczonego na stronie internetowej GIODO. Uwzględnienie konkretnej pozycji na liście publikacji nie oznacza, ze jest ona szczególnie polecana. Tworzony zbiór jest jedynie spisem, który może być przydatny dla każdego, kto zajmuje się tymi zagadnieniami. Zamysłem jest bowiem stworzenie wykazu literatury przedmiotu, w którym znajda się zarówno starsze – powstałe przed laty - publikacje, jak i te najnowsze.

Wszyscy zainteresowani pomocą przy realizacji tego projektu mogą przesyłać informacje uzupełniające wykaz publikacji, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

2017 r.

 1. Banyś T., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych,  wyd. PRESSCOM, Wrocław 2017, Wyd. III, stron 408, ISBN 978-83-65611-30-7
 2. Bargiel-Kaflik M., Chodorowski M., Cwener M., Grzelak A., Gumularz M., Laskowska E., Morawska K., Sokół J., Świerczyński M., Wirska P., Zięba Ł., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia., (red. dr M. Kawecki, r. pr. Tomasz Osiej), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017, Wyd. I, stron 215, ISBN 978-83-255-9468-8
 3. Dörre-Kolasa D., Guzewska M., Jarguz J., Jezierski R., Karwala D., Kaźmierczak K., Kowalczuk-Pakuła I., Kulesza E.,  Kulig K., Litwiński P., Mędrala M., Spytek-Bandurska G., Strumiński P., Szutkiewicz A., Wujczyk M., Żołyński J., Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, (red. Dörre-Kolasa D.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, Wyd. I, stron 328, ISBN 978-83-255-9466-4
 4. Korga M., Matelowska-Tatoj K., Żabówka J., Przygotowanie organizacji do stosowania rodo. Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie, (red. M. Korga), wyd. PRESSCOM, Wrocław 2017, Wyd. I, stron 236, ISBN 978-83-65611-29-1.
 5. Poniatowski P. Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów, Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXVI, 2017 nr 2, s. 87-110.
 6. Sakowska-Baryła M., Obowiązek wyznaczenia IOD w podmiotach publicznych, [w:] ABI Expert 2017, nr 2, s. 10-13.
 7. Sakowska-Baryła M., Organizacja ochrony danych osobowych w ramach wspólnej obsługi w centrum usług wspólnych, [w:] Samorządowe centra usług wspólnych, (red. M. Sakowska-Baryła, M. Górski), wyd. MUNICIPIUM, Warszawa 2017, Wyd. I, stron 227 (str. 177-197), ISBN 978-83-61980-80-3.
 8. Sakowska-Baryła M., Udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w praktyce samorządu terytorialnego, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017, nr 2, s. 63-76.

2016 r.

 1. Balicki A., Barta P., Byczkowski M., Gumularz M., Jurczyk M., Kędzierska K., Kowalik P., Litwiński P., Sobczak J., Stępień A., Wociór D., Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego, wyd. C. H. Beck, Warszawa, 2016, Wyd. 3, stron 410, ISBN 978-83-255-8833-5
 2. Banyś T., Bielak-Jomaa E., Kuba M., Łuczak J., Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków, wyd. Diffin, Warszawa 2016.
 3. Banyś T., Wdrażanie nowych elemenów systemu ochrony danych osobowych przez podmioty publiczne, [w:] Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, (red. E. Bielak - Jomaa, D. Lubasz), wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 4. Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, C. H. Beck, Wyd. 4, Warszawa 2016, stron 682, ISBN 978-83-255-8611-9
 5. Dmochowska A., Zadrożny M., Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – analiza zmian, C. H. Beck, Warszawa 2016, Wyd. I, stron 200, ISBN 978-83-255-8971-4
 6. Fischer B., Piskorz-Ryń A., Sakowska-Baryła M., Wyporska-Frankiewicz J., Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, (red. A. Piskorz-Ryń), wyd. PRESSCOM, Wrocław 2016, Wyd. I, stron 538, ISBN 978-83-65611-04-8
 7. Gałaj-Emiliańczyk K., Dokumentacja ochrony danych osobowych. Praktyczny przewodnik krok po kroku (red. Iwona Kuc), wyd. Difin S.A., Warszawa 2016, Wyd. I, stron 212, ISBN 978-83-8085-121-4
 8. Gałaj-Emiliańczyk K., Tworzenie systemu ochrony danych osobowych krok po kroku (red. Iwona Kuc), wyd. Difin S.A., Warszawa 2016, Wyd. I, stron 212, ISBN 978-83-8085-121-4
 9. Gałaj-Emiliańczyk K., Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych. Praktyczny przewodnik krok po kroku (red. Iwona Kuc), wyd. Difin S.A., Warszawa 2016, Wyd. I, stron 138, ISBN 978-83-8085-173-3
 10. Jagielski M., Krasińska M., Litwiński P., Kawczyński P.,Wojsyk K., Sieradzka A., Bielak-Jomaa E., Andres K., Ochrona danych osobowych medycznych, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016, Wyd. I, stron 208, ISBN 978-83-255-8952-3
 11. Kamińska-Kasjaniuk J., Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji, wyd. JDS Consulting sp. z o.o. sp.k., Warszawa 2016, Wyd. I, stron 107, ISBN: 978-83-65364-01-2
 12. Kołodziej M., Kluska M., Wanio G., Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji, (red. Kołodziej M.), C. H. Beck, Warszawa 2016, Wyd. I, stron 168, ISBN 978-83-255-8009-4
 13. Krzysztofek Mariusz, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016, stron 338, ISBN: 978-83-255-8605-8
 14. Łuczak J., Procedura rejestracji administratorów bezpieczeństwa informacji, [w:] Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, (red. E. Bielak - Jomaa, D. Lubasz), wyd. Wolter Kluwer, Warszawa 2016.
 15. Mednis A. (red.), Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016.
 16. Mednis A., Prywatność od epoki analogowej do cyfrowej – czy potrzebna jest redefinicja?, [w:] Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016.
 17. Mystek K., Sprawdzanie dokonywane przez ABI na zlecenie GIODO, [w:] Ekspert Ochrony Informacji, Warszawa 2016, nr 7, s. 54-57.
 18. Mystek K., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji wniosku. Uwagi krytyczne, [w:] Ekspert Ochrony Informacji, Warszawa 2016, nr 3(09), s.38-41.
 19. Sakowska-Baryła M., ABI i IOD w placówce oświatowej, [w:] TIK w edukacji, 2016 nr 5, s. 60-61.
 20. Sakowska-Baryła M., Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publicznej w świetle orzecznictwa i praktyki, „Informacja w Administracji Publicznej” 2016, nr 2, s. 11-20.
 21. Sakowska-Baryła M., Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2016. nr 4, s. 125-144.
 22. Sakowska-Baryła M., Kontrolowanie przez GIODO przetwarzania danych osobowych, „Kontrola Państwowa” 2016, nr 2, s. 28-46.
 23. Sakowska-Baryła M., Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania ISP, [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, (red. G. Sibiga), Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016, s. 54-105, ISBN: 978-83-943009-0-6
 24. Sakowska-Baryła M., Problem współstosowania ustawy o dostępie do informacji publiczne i ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Prywatność a jawność - bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, red. A. Mednis, C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-7849-7, s. 173-192.
 25. Wezgraj J., Zawód – Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Jak skutecznie realizować zadania z zakresu ochrony danych osobowych, „ODOekspert” Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wezgraj, Warszawa 2016, Wyd. I, stron 109, ISBN 978-83-946339-0-5

 

2015 r.

 1. Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. 3.,  C.H. Beck, Warszawa 2015, stron 634, ISBN 978-83-255-7264-8.
 2. Bijak W, Garstka S., Mednis A., Uprawnienia ustawowe i możliwości działania UFG w kontekście przestępczości ubezpieczeniowe, [w:] Prawo asekuracyjne, nr 3/2015,     s. 32.
 3. Cieniak A., Kompletna dokumentacja z instrukcją zgłoszenia do GIODO, RBDO, Warszawa 2015, Wyd. I, stron 20.
 4. Czerniawski M., Aktualny i projektowany zakres terytorialny unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, [w:] Europejski Przegląd Sądowy, 5/2015, s. 2-9
 5. Fischer B., Funkcja kontrolna prasy i jej wykonywanie przez dostęp do informacji publicznej, [w:] Jawność i jej ograniczenia,Tom IX. Zadania i kompetencje., (red. B. Szmulik, red. serii G. Szpor), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 346-359, ISBN: 978-83-255-7664-6
 6. Fischer B., Instrumenty usuwania sprzeczności między normami prawnymi i technicznymi należącymi do różnych systemów (europejskiego i krajowych), [w:] Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność., (red. A. Gryszczyńska), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 87-107, ISBN: 978-83-255-8684-3
 7. Fischer B., Wiążące reguły i wzajemne uznawanie w nowelizacji OchrDanOsobU z 2015 r. oraz wspieranie efektywnego funkcjonowania tego instrumentu, [w:] Monitor Prawniczy, 2015, nr 6, s. 42-48.
 8. Fischer B. Wolność wypowiedzi prasowej a prawo do bycia zapomnianym, [w:] Jawność i jej ograniczenia, Tom VIII. Postepowania sądowe (red. J. Gołaczyński, red. serii G. Szpor), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 91-109, ISBN: 9788325576806
 9. Jatkiewicz P., Ochrona danych osobowych Teoria i Praktyka,  Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2015, Wyd. I, stron 172, ISBN 978-83-60810-70-5.
 10. Karp G., Mednis A., Getting the deal through: Data protection. Poland, wyd. Law Business Research, Londyn, s. 97.
 11. Kępa L., Ochrona danych osobowych w praktyce, (red. Adamska M.), Difin S.A., Warszawa 2015, Wyd. 2, stron 338, ISBN: 978-83-7930-305-2.
 12. Krzysztofek M., Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, Wyd. I, stron 376, ISBN 978-83-264-9177-1.
 13. Mednis A., Administrator bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 7.11.2014  r. – ocena rozwiązań, [w:] Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych, 2015, dodatek do Monitora Prawniczego, nr 6/2015.
 14. Mednis A., Ochrona tajemnicy bankowej w świecie “Big data” [współaut. z K. Gałęzowską], [w:] Ochrona danych osobowych, nr 5 luty 2015 (błędnie oznaczony na okładce jako 2014), s. 12.
 15. Mednis A., Reforma europejskich regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – najważniejsze kierunki proponowanych zmian , [w:] Informacja w administracji publicznej, nr 1/2015, s. 9.
 16. Mednis A., Wykorzystanie biometrii w administracji publicznej [współaut. z K. Gałęzowską], [w:] Informacja w administracji publicznej, nr 4/2015, s. 22.
 17. Mednis A., Zasady postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej przez uczelnie, [w:] Informacja w administracji publicznej, nr 2/2015, s. 55.
 18. Przywora B., Z problematyki kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jawność i jej ogranicznia. Zadania i kompetencje (red. Szmulik B., Szpor G.),  C.H. Beck, Warszawa 2015, Wyd. I, stron 400, ISBN 978-83-255-7664-6.
 19. Sakowska-Baryła M., Prawo do ochrony danych osobowych, PRESSCOM, Wrocław 2015, Wyd. I, stron 448, ISBN 978-83-64512-60-5.
 20. Sakowska-Baryła M., Prywatność w inteligentnym mieście, [w:] Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, red. G. Szpor, C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7930-2, s. 129-144.
 21. Sakowska-Baryła M., Współstosowanie ustaw o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych przy udostępnianiu informacji o osobie pełniącej punkcję publiczną, „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi”, 2015, nr 2, s. 28-49.
 22. Sibiga G., Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji, (red. Forysiak J.,  Piwowarczyk-Kowalewska B.), PRESSCOM, Wrocław 2015, Wyd. I, stron 221, ISBN: 978-83-64512-74-2.

 

2014 r.

 1. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2014, (red.: Sibiga G.), dodatek specjalny do Monitor Prawniczy z 2014 r. nr 9.
 2. Banyś T.A.J., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, PRESSCOM, Wrocław 2014, Wyd. II uzupełnione i rozszerzone, stron 360, ISBN 978-83-64512-17-9.
 3. Fajgielski P., Administrator bezpieczeństwa informacji – geneza, stan obecny i perspektywa zmian, Monitor Prawniczy z 2014, nr 9, str. 39 -44
 4. Fischer B., Podział odpowiedzialności za chmurowe przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem kształtowania regulacji umownych – wybrane zagadnienia, dodatek specjalny do Monitor Prawniczy z 2014, Nr 9, str. 12-20.
 5. Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej. Transfer danych osobowych z Unii Europejskiej w obecnym i nadchodzącym stanie prawnym [w:] Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, Wyd. I, stron 424, ISBN 978-83-264-3356-6.
 6. Mednis A., Ochrona prywatności i danych osobowych w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r., oddane do druku w monografii pod red. M. Rogalskiego na temat ww. nowelizacji
 7. Przywora B., Generalny Inspektor Danych Osobowych w Polsce – stan obecny i postulaty de lege ferenda, [w:] Państwo Demokratyczne, prawne i socjalne. Studia konstytucyjne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, (red. Grzybowski M., Tulea P.), Wyd. I, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, stron: 602, ISBN: 788-83-7571-300-8.
 8. Sakowska-Baryła M., Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, PRESSCOM, Wrocław 2014, Wyd. I, stron 424, ISBN: 978-83-64512-05-6.

 

2013 r.

 1. Auleytner A., Rozdział 17. Dane osobowe w grach MMOG i innych grach online. Aktualne problemy, [w:] Grzybczyk K., Auleytner A., Kulesza J., Prawo w wirtualnych światach, Difin, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-7641-780-6.
 2. Banyś T.A.J., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji, PRESSCOM, Wrocław 2013, stron 262, ISBN: 978-83-62723-49-2.
 3. Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. , C.H.Beck, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-255-5340-1, stron: 578, Wyd. II
 4. Fischer B., Ponadgraniczne przekazywanie danych osobowych - charakter prawny regulacji z uwzglęnieniem uzupełniającej roli soft law, [w:] Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, (red. Mednis A.), Warszawa 2013, str. 81-90, ISBN: 978-83-63093-94-5.
 5. Fischer B. Piskorz-Ryn A., 27. Wyspecjalizowany organ do spraw dostępu do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach UE, (red. Sibiga G.), Wyd. I, CH Beck, Warszawa 2013, str. 149-239, ISBN: 978-83-255-6375-2.
 6. Korga M., Skąd wynikają trudności administratorów danych osobowych związane ze stosowaniem zasady adekwatności?Uwagi praktyczne, Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały IX Kongresu,(red. Gajos M.), Wyd. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2013, ISBN: 978-83-933705-2-8, strony 65-73, Wyd. II
 7. Kamiński M., Udostępnianie danych osobowych a przepisy prawa, [w:] IT w Administracji z 2013 r. nr 3, str. 42-46.
 8. Kawecki M., Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako centralny organ administracji państwowej, Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych ICT Law Review z 2013 r. Wyd. I, str. 38 -44.
 9. Kennedy D., O'Gorman J., Kearns D., Aharoni M., Metasploit. Przewodnik po testach penetracyjnych, HELION, Gliwice 2013, stron 358, ISBN: 978-83-246-5010-1.
 10. Kępa L., Ochrona danych osobowych, Difin, Warszawa 2014, stron 338, ISBN: 978-83-7930-305-2, Wyd. I
 11. Kluska M., Wanio G., Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 340 najtrudniejszych pytań, (red. Blaczykowska B.), Wyd. I,PRESSCOM, Wrocław 2013, stron 200, ISBN:978-83-62723-29-4.
 12. Królikowska-Olczak M., Rzymowski J., Kubiak R., Wyka T., Piotrowski T., Sakowska-Baryła M., Bielak-Jomaa E., Promiński Z., Kamiński M., Górczyńska A., Jabłońska J., Kołakowska K., Kulesza E., Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego, (red. Królikowska - Olczak M.), SERIA, Łódź 2013, Wyd. 1, stron: 440, ISBN: 978-83-61183-54-9.
 13. Litwiński P., Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych, [w:] Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych ICT Law Review z 2013 r. nr 1, str. 24-37.
 14. Łuczak J., Banyś T., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, (red.: Kościelska K.), Wyd. I, Wrocław 2013, stron 264, ISBN: 978-83-62723-49-2.
 15. Marcinkowski B., Privacy Paradox(es): In Search of a Transatlantic Data Protection Standard, [w:] Ohio State Law Journal, 2013 r., nr 6, s. 1167-1193.
 16. Mednis A., Dyrektywa 95/46 w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, [w:] Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym (red.: Mednis A.), s. 129.
 17. Mednis A., Ochrona danych osobowych a udostępnianie danych gospodarczych i wymiana danych gospodarczych – wybrane zagadnienia, [w:] Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2013, dodatek specjalny do Monitora Prawniczego, nr 8 /2013, s. 45.
 18. Mednis A., Prawo a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Warszawa 2013, Wyd. Stowarzyszenia Absolwentów WPiA UW (red.).
 19. Mednis A., Transgraniczny przepływ danych osobowych z polskiej perspektywy,    [w:] 1998-2013. 15-lecie ustawy o ochronie danych osobowych Wydawnictwo Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 2013, s. 40 (recenzja Prof. M. Wyrzykowskiego).
 20. Mednis A., Wiążące reguły korporacyjne jako podstawa prawna przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, Wyd.Stow. Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2013, s. 11, ISBN: 978-83-63093-94-5.
 21. Szuma K., Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, stron 13, ISBN: 978-83-7417-766-5.
 22. Mednis A. [red.:] Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Wyd. Stow. Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2013, stron 139, ISBN: 978-83-63093-94-5.
 23. ISACA, Nadzór nad chmurą: pytania, które kierownictwo powinno zadać (red.: ISACA), Wyd. I, USA 2013, stron 9.
 24. Wiewiórowski W. R., Prywatność pacjenta musi być chroniona, [w:] IT w Administracji z 2013 r. nr 2, str. 20-22.
 25. Zieliński M.Z., Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców usług internetowych. Analiza prawnoporównawcza, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, stron 338, ISBN: 978-83-264-3994-0.
 26. ISACA, Prywatność & Wielkie Dane, red.: ISACA, Wyd. I, USA 2013, stron 9.

 

2012 r.

 1. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2012, (red.: Sibiga G.), dodatek specjalny do Monitor Prawniczy z 2012 r. nr 7.
 2. Brzozowska M., Ochrona danych osobowych w sieci, (red.: Blaczkowska B.), Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2012, stron 328, ISBN: 978-83-62723-22-5.
 3. Cygan T., Raport naruszeń, [w:] IT w Administracji z 2012 r. nr 3, str. 50-53.
 4. Czerniawski M., Portale społecznościowe a prawo do ochrony danych osobowych, [w:] Internet, Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług z 2012 r., str. 163-172.
 5. Iwaszko B., Bezpieczeństwo akredytowane, [w:] IT w Administracji z 2012 r. nr 8, str. 54-57.
 6. Iwaszko B., Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, [w:] IT w Administracji z 2012 r. nr 12, str. 44-48.
 7. Iwaszko B., Bezpieczeństwo szczególnie wymagane, [w:] IT w Administracji z 2012 r. nr 9, str. 50-53.
 8. Iwaszko B. Ochrona informacji niejawnych w praktyce, (red.: Wilk M.), Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2012, stron 296, ISBN: 978-83-62723-31-7.
 9. Kamiński M., Uwięzione dane osobowe, [w:] IT w Administracji z 2012 r. nr 11, str. 32-37.
 10. Kawecki M., Kozieł K., Ochrona wizerunku w systemie ochrony danych osobowych, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 3/2012, str. 20 – 29.
 11. Kluska M., Dane chronione na nowo, [w:] IT w Administracji z 2012 r. nr 6, str. 48-49.
 12. Krzysztofek M., Dostęp naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego do informacji stanowiących tajemnicę bankową – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.02.2011 r. (I OSK 653/10), [w:] Monitor Prawa Celnego i Podatkowego z 2012 r. nr 3.
 13. Krzysztofek M., Odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.02.2010 r. (IV CSK 428/09), [w:] Glosa z 2012 r. nr 1.
 14. Krzysztofek M., Prawo do bycia zapomnianym i inne aspekty prywatności w epoce Internetu w prawie UE, [w:] Europejski Przegląd Sądowy z 2012 r. nr 8.
 15. Krzysztofek M., Przetwarzanie danych biometrycznych w celu ewidencjonowania czasu pracy pracowników Urzędu Skarbowego - glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.09.2011 r., I OSK 1476/10, [w:] Monitor Prawa Celnego i Podatkowego z 2012 r. nr 5.
 16. Mazur M., Publiczne dane osobowe, [w:] IT w Administracji z 2012 r. nr 2, str. 48-50.
 17. Mednis A., Cechy zgody na przetwarzanie danych osobowych w opinii Grupy Roboczej art. 29 dyrektywy 95/46 Nr 15/2011 (WP 187), [w:] Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2012 r., dodatek specjalny do Monitora Prawniczego, nr 7/2012, s. 24.
 18. Mednis A., Ochrona prywatności i danych osobowych w przepisach prawa pracy – problemy interpretacyjne i konfrontacja z praktyką, [w:] Ochrona danych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych (red. Wyka T., Nerka A.) LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 19. Mednis A., Rudzińska K., Przetwarzanie danych osobowych podczas postępowania kontrolnego prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontrolą, [w:] Przegląd Metodyczny,  nr 3/2012, s. 3 (Biuletyn wewnętrzny NIK).
 20. Nyczaj K., Poróżnieni przetwarzaniem danych, [w:] IT w Administracji z 2012 r. nr 4, str. 46-47.
 21. Sakowska – Baryła M., System informacji oświatowej [w:] Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, (red.: Szpor G., Wiewiórowski W.), Wyd. I, CH Beck, Warszawa 2012, str. 315–323, ISBN: 978-83-255-3908-5.
 22. Iwaszko B., Procedury bezpiecznej eksploatacji, [w:] IT w Administracji z 2012 r. nr 10, str. 37-41.
 23. Sakowska-Baryła M., Obowiązki dyrektora szkoły w związku z przetwarzaniem danych podczas rekrutacji, [w:] Oddział Przedszkolny w Szkole z 2012 r. Nr 3.
 24. Sakowska-Baryła M., Przetwarzanie danych osobowych w przedszkolu, [w:] Management w przedszkolu z 2012 r., G 2.2.
 25. Sakowska-Baryła M., Strona internetowa przedszkola a ochrona danych osobowych, [w:] Monitor Prawny Dyrektora, Miesięcznik Dyrektora Przedszkola z 2012, nr 5 (89).
 26. Sakowska-Baryła M., Udostępnianie mediom informacji o dyrektorach, [w:] Oświata Samorządowa z 2012 r. nr 3.
 27. Sakowska-Baryła M., Upoważnienie do kontroli, [w:] Wspólnota z 2012 r. nr 33-34.
 28. Sakowska-Baryła M., Upoważnienia dla radnych, [w:] Wspólnota z 2012 r. nr 27-28.
 29. Sakowska-Baryła M., Zasady udostępniania danych osobowych, [w:] Oświata Samorządowa z 2012 r. nr 4.
 30. Sibiga G., Ochrona danych osobowych: zmiany w prawie w latach 2010-2012 oraz planowana reforma systemu, [w:] Edukacja Prawnicza z 2012 r. nr 10.
 31. Sibiga G.,Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie, [w:] Monitor Prawa Pracy z 2012 r. nr 3.
 32. Lisek A., Pachla W., Dane osobowe, Redakcja Cisek Marlena, Cisek Robert, Kępa Iwona, Sobczak Ewa (red.), Vademecum prawno-administracyjne I, WydawnictwoStowarzyszenie ,,Czajnia”, Tomaszów Lubelski 2012, stron 151, ISBN: 978-83-928800-4-2.

 

2011 r.

 1. Burczyński T. Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, (red.: Forysiak J.), Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2011, stron 288, ISBN: 978-83-61188-77-3.
 2. Cygan T., Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji, (red.: Kuczkowska M.), Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2011, stron 184, ISBN: 978-83-61188-96-4.
 3. Cygan T., Geilke M., Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym, PRESSCOM, Wrocław 2011, stron 56, ISBN: 978-83-62723-16-4.
 4. Fischer B., 24. Prawo użytkowników wyszukiwarek internetowych do poszanowania ich autonomii informacyjnej, (red. Szpor G.), Wyd. I, CH Beck, Warszawa 2011, str. 63-72, ISBN: 978-83-255-2601-6.
 5. Grzelak A., Projekt ochrony danych osobowych w sprawach karnych w UE – kolejny krok na drodze do społeczeństwa nadzorowanego?, [w:] Europejski Przegląd Sądowy z 2011 r. nr 11, str. 20-28.
 6. Kępa L., Dane osobowe w firmie. Praktyczny poradnik przedsiębiorcy, Wyd. I, Difin, Warszawa 2011, stron 232, ISBN: 978-83-7641-534-5.
 7. Korga M., Dane biometryczne i ich wykorzystywanie na gruncie stosunku pracy, [w:] Monitor Prawa Pracy nr 12/2011, strony 620-626
 8. Korga M., Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w świetle orzeczenia NSA z dnia 1 grudnia 2009r., [w:] Studia Prawnicze nr 2011/1/187, strony 125-142
 9. Krzysztofek M., Odpowiedzialność banku za realizację polecenia przelewu mimo rozbieżności między numerem rachunku bankowego a oznaczeniem beneficjenta przelewu – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.12.2008 r. (I CSK 205/08), [w:] Glosa z 2011 r. nr 1.
 10. Krzysztofek M., Przekazywanie z UE do USA danych z komunikatów finansowych w systemie SWIFT, [w:] Państwo i Prawo z 2011r. nr 7-8.
 11. Łęcka E., Maciejuk I., Matuszak J., Osiej T., Ryrz A., Szymański M., Ochrona danych osobowych wybór zagadnień, (red.: Osiej T, Trelka J.), Wyd. II, Omni Modo, Warszawa 2011, stron 230, ISBN: 978-83-931134-0-8.
 12. Mednis A., Prawo do bycia zapomnianym, [w:] Czas informacji, nr 2/7/2011, s. 7, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa.
 13. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, (red.: Sibiga G.), dodatek specjany do Monitora Prawiczego z 2011 r. nr 3.
 14. Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, (red.: Rusek A.), Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2011, stron 280, ISBN: 978-83-61188-94-0.
 15. Thiem P. Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych, (red.: Blaczkowska B.), Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2011, stron 168, ISBN: 978-83-62723-09-6.
 16. Wyka T. Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy,(red.: Nerka A.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2011.

 

2010 r.

 1. Byrski J., Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, stron 417, ISBN: 978-83-255-1892-9
 2. Czerniawski M., Prawne aspekty identyfikacji z użyciem fal radiowych (RFID), [w:] Kwartalnik Prawa Publicznego z 2010 r. nr 3, str. 95-116.
 3. Fischer B., Transgraniczoność prawa aministracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, stron 320, ISBN: 978-83-264-0647-8.
 4. Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.03.2010 r. (I OSK 756/09), [w:] Glosa z 2010 nr 3.
 5. Krzysztofek M., Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, stron 324, ISBN: 9788376203249.
 6. Krzysztofek M., Udzielanie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową organom Służby Celnej, [w:] Monitor Prawa Celnego i Podatkowego z 2010 nr 8.
 7. Litwiński P., Przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2010 r., I OSK 756/09, [w:] Monitor Prawa Bankowego, maj 2010 r.
 8. Sakowska – Baryła M., Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej, Wyd. I, Municipium S.A, Warszawa 2010, stron 286, ISBN: 978-83-61980-13-1.
 9. Sibiga G., Administrator bezpieczeństwa informacji (uwagi de lege lata), [w:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, (red.: Gajos M.), Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych i Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, str. 165-172.

 

2009 r.

 1. Adamski D., Litwiński P., Martysz C., Okoń Z., Sibiga G., Szostak R., Świerczyński M., E-administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, (red.: dr Szostek D., Blaczkowska B.),Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2009, stron 312, ISBN: 978-83-61188-14-8.
 2. Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wyd. I, C.H. Beck, Warszawa 2009, stron 925, ISBN: 978-83-255-0868-5.
 3. Fajgielski P., Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, (red.: Dębska M., Blaczkowska B.), Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2009, stron 264, ISBN: 978-83-61188-31-5.
 4. Jabłoński M., Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, (red.: Blaczkowska B.),Wyd. I, PRESSCOM,Wrocław 2009, stron 368, ISBN: 978-83-61188-17-9.
 5. Mednis A., Administrator danych i podmiot przetwarzający dane na zlecenie - status prawny, zakres praw i obowiązków, problemy definicyjne, [w:]  Ochrona danych osobowych  – skuteczność regulacji, (red. Szpor G.), Municipium SA, Warszawa 2009, str. 7787.
 6. Mednis A., Monitoring w miejscu pracy na tle orzecznictwa ETPCz oraz sądów zagranicznych, [w:] Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy         (red. Wyka T., Nerka A.), Wolters Kluwer Warszawa 2009, str. 156.
 7. Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych z perspektywy 10-lecia obowiązywania, [w:] Prawne warunki wymiany informacji - nowe wyzwania (red. Wierzbowski M.) wyd. Stowarzyszenia Absolwentów WPiA UW, str. 153.
 8. Litwiński P., Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wyd. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, stron 317, ISBN: 978-83-7602-769-3.
 9. Sakowska – Baryła M., Granice dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników samorządowych, [w:] Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, (red.: Wyka T., Nerka A.), Wyd. I, Oficyna Wolters Kluwer Businnes, Warszawa 2009, str. 102–116, ISBN: 978-83-7601-906-2.
 10. Sakowska – Baryła M., Sporne kwestie w stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych przez administratora danych, [w:] Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, (red.: Szpor G.),Wyd. I, Municipium S.A, Warszawa 2009, str. 87-108, ISBN: 978-83-60096-90-1.
 11. Sibiga G., Obowiązek tajemnicy informacji i jego konsekwencje dla wykonywania zadań administracji publicznej, [w:] Patologie w administracji publicznej, (red.: Suwaj P.J, Kijowski D.R.),Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 12. Fischer B., Skuteczność ochrony danych osobowych pracowników korporacji z uwzględnieniem ich pozyskania z monitoringu, [w:]Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, (red. Szpor G.), Warszawa 2009, str. 167-176, ISBN: 978-83-60096-90-1.
 13. Sibiga G.,Dopuszczalność gromadzenia i udostępniania przez Krajową Radę Komorniczą danych osobowych komorników sądowych, asesorów komorniczych i aplikantów komorniczych, [w:] Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Czasopismo Naukowe Komorników Sądowych z 2009 r. nr 8.
 14. Sibiga G., Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych. Wybrane zagadnienia wzajemnych relacji, [w:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, (red.: M.Gajos),Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych i Uniwersytet Śląski, Katowice 2009.
 15. Jankowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i w działaniu administracji, WydawnictwoDifin, Warszawa 2009, stron 560, ISBN: 9788376411262.
 16. Kral P, Dane osobowe w firmie-instrukcja przetwarzania, WydawnictwoOśrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009, stron 258, ISBN: 83-74262-50-8.
 17. Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, stron 326, ISBN: 9788370599188.

 

2008 r.

 1. Fischer B., Zasady transferu danych osobowych z Polski na przestrzeni 10 lat obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] 10 lat ochrony danych osobowych w Polsce, (red. Fajgielski P.), KUL, Lublin 2008, str. 127 – 140.
 2. Litwiński P., Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych pracownika, [w:] Monitor Prawa Pracy z 2008 r. nr 2.
 3. Litwiński P., Hosting danych osobowych. Zagadnienia podstawowe, [w:] Monitor Prawniczy z 2008 r. nr 23.
 4. Prawo do prywatności w społeczeństwie nadzorowanym, (red.: Biuro GIODO), Międzynarodowa konferencja z okazji 10. rocznicy uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych - materiały zebrane, Warszawa 2008, stron 144.
 5. Sakowska – Baryła M., Udostępnianie danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych,[w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, (red.: Fajgielski P.), Wyd. I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, str. 103-126, ISBN: 978-83-7363-667-5.
 6. Fajgielski P., Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, stron 344, ISBN: 978-83-7363-791-7.
 7. Stopiński P., Odpowiedzialność administratora danych osobowych, RedakcjaSzabłowska Marzena, Goździewicz Grzegorz (red.), Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, WydawnictwoDom Organizatora, Toruń 2008, stron 318, ISBN: 978-837285-357-8.
 8. Młynarska-Sobaczewska A., Sakowska-Baryła M., Glosa do wyroku SN z 2 października 2006 r., V KK 243/06,[w:]Palestra z 2008 r. nr 9-10, str. 292-302.
 9. Mednis A., Propozycje zmian prawnych w zakresie zwalczania spamu, [w:] Prawo Nowych Technologii nr 4/2008
 10. Mednis A., Przetwarzanie danych o stanie zdrowia , [w:] Prawo nowych technologii, nr 3 /2008, s.54.
 11. Mednis A., Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony informacji w firmie, [w:] Boston IT Security Review, nr 3/2008, s. 12.
 12. Mednis A., Wykorzystywanie danych osobowych i ochrona prywatności pracowników w praktyce kancelarii prawniczej, [w:] Praktyka prawnicza (dodatek do „Prawa spółek”), maj 2008, s. 60.
 13. Gardocka Teresa, Obywatelskie prawo do informacji, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, Wydanie I, stron 400, ISBN: 978-83-7526-501-9.
 14. Laskowska M., Prawo do informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne a ich prawo do ochrony prawnej życia prywatnego. Refleksje na tle orzecznictwa TK, RedakcjaGardocka Teresa (red.), Obywatelskie prawo do informacji, WydawnictwoWolters Kluwer business, stron 399, ISBN: 978-83-7526-501-9.

 

2007 r.

 1. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz.,Wyd. IV, LEX a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, stron 925.
 2. Błaszczak M., Dzwonkowski P., Karczewska J., Łataś S., Wytyczna zarządzania i nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych czyli UODO Survival Kit, (red.: Zespół ODOSI – członkowie międzynarodowego stowarzyszenia ISACA), publikacja dostępna w Internecie w postaci pliku PDF – do pobrania bez ograniczeń, Warszawa 2007, stron 44.
 3. Drozd A., Zabezpieczenie danych osobowych, (red.: Blaczkowska B.), Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2007, stron 192, ISBN: 978-83-922584-7-6.
 4. Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej – prawne aspekty gromadzenia, przetwarzania i ochrony, (red.: Blaczkowska B.), Wyd. I, PRESSCOM, Wrocław 2007, stron 184, ISBN: 978-83-922584-6-9.
 5. Fischer B., Granice dostępu do informacji – tajemnice ustawowo chronione na przykładzie informacji publicznych, informacji niejawnych i prawa do prywatności, [w:]Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi, (red. Wawak T.), Bielsko – Biała 2007, str. 32 – 38.
 6. Fischer B., Wybrane problemy prawne przekazywania danych osobowych do państw trzecich w praktyce korporacyjnej, [w:] Przegląd Corporate Governance z 2007 r. nr 3, str. 65 – 71.
 7. Fischer B., Karwala D., Umowy transferowe jako instrument przekazywania danych osobowych do państw trzecich, [w:] Przegląd Prawa Handlowego z 2007 r. nr 10, str. 15 – 22.
 8. Konarski X., Sibiga G. Ochrona danych osobowych w marketingu, [w:] Prawo reklamy i promocji, (red.: Traple E.),Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007.
 9. Młynarska-Sobaczewska A., Sakowska-Baryła M., Glosa do wyroku z 2 X 2006, V KK 243/06, [w:] Państwo i Prawo z 2007 r. z. 6, str. 138-142.
 10. Krasuski A., Skolimowska D., Dane osobowe w przedsiębiorstwie, Wyd. I, Lexis Nexis, Warszawa 2007, stron 448, ISBN: 978-83-7334-739-7.
 11. Mednis.A, Ustawa o ochronie danych osobowych w orzecznictwie sądowym – konsekwencje dla praktyki gospodarczej, [w]: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (red. Sibigi G. i Konarski X.), Wolters Kluwer Business, 2007.
 12. Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, (red.: Sibiga G., Konarski X.), Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 13. Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, (red.: Rybczyńska K.),Wyd. I,Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, stron 774, ISBN: 978-83-7526-188-2.

 

2006 r.

 1. Fischer B., Świerczyńska-Głownia W., Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, stron 128, ISBN: 978-83-233-2322-8.
 2. Fischer B., Tajemnica telekomunikacyjna w świetle dyrektyw UE i w prawie polskim, [w:] Europejski Przegląd Sądowy z 2006 r. nr 11, str. 29 – 35.
 3. Itrich-Drabarek J., Jakość i przejrzystość administracji publicznej a prawo dostępu obywateli do informacji, [w:] Służba Cywilna z 2006 r., str. 149-161.
 4. Litwiński P., Udostępnienie danych osobowych przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Państwo i Prawo z 2006 r. nr 1.
 5. Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Wolters Kluwer, 2006.
 6. Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro, Red. Biuro GIODO – materiały zebrane, Warszawa 2006, stron 452, ISBN: 83-913680-3-3.
 7. Sakowicz A., Prawnokarne gwarancje prywatności, (red.: Ratusińska I.),Wyd. I, Zakamycze, Kraków 2006, stron 439, ISBN: 83-7333-153-4.
 8. Młynarska-Sobaczewska A., Sakowska M., Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych przy cesji wierzytelności. Rozważania na tle wyroku NSA z 6 czerwca 2005 r., [w:] Radca Prawny z 2006 r. nr 1, str. 51-57.
 9. Młynarska – Sobaczewska A., Sakowska – Baryła M., Glosa do wyroku NSA z dnia 6 czerwca 2005 r., sygn. I OPS 2/05, [w:] Palestra z 2006 r. nr 9-10, str. 316-324.
 10. Sakowska-Baryła M., Podmiotowy zakres ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Radca Prawny z 2006 r. nr 6, str. 41-52.
 11. Sakowska-Baryła M., Pozycja ustrojowa i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, [w:] Przegląd Sejmowyz 2006 r. nr 2, str. 81-93.
 12. Sakowska M., Prawo do ochrony danych osobowych a wolność wypowiedzi, [w:] Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka z 2006 r. nr 10.
 13. Wiewiórowski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, WydawnictwoZakamycze, Kraków 2006, Wydanie I, stron 358, ISBN: 83-7444-208-5.

 

2005 r.

 1. Młynarska-Sobaczewska A., Sakowska- Baryła M., Glosa do wyroku NSA z dnia 6 czerwca 2005 r., sygn. I OPS 2/05, [w:] Palestra z 2006 r. nr 9-10, str. 316-324.
 2. Młynarska-Sobaczewska A., Sakowska M., Przetwarzanie danych osobowych a przelew wierzytelności, [w:] Państwo i Prawo z 2005 r. z. 11, str. 30-46.
 3. Sakowska M., Młynarska-Sobaczewska A., „Klauzula prasowa” z ustawy o ochronie danych osobowych jako gwarancja wolności wypowiedzi, [w:] Państwo i Prawo z 2005 r. z. 1, str. 68-77.
 4. Sakowska M., Pojęcie „zbiór danych” na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Radca Prawny z 2005 r. nr 2, str. 57-66.
 5. Sakowska M., Relacje pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem do informacji publicznej, [w:] Studia Prawno Ekonomiczne z 2005 r. t. LXXII, str. 53-69.
 6. Sibiga G.,Przetwarzanie i ochrona danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie w świetle przepisów prawa pracy, [w:] Radca Prawny z 2005 r. nr 2.
 7. Waglowski P., Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu,Wyd. HELION, Gliwice 2005, stron 407.

 

2004 r.

 1. Dobrzeniecki K., Prawo a etos cyberprzestrzeni,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, stron 128.
 2. Fischer B., Dziennikarz a ochrona danych osobowych przed nowelizacją z 2004 r. i po niej, [w:] Zeszyty Prasoznawcze z 2004 r. nr 3-4, str. 7-19.
 3. Fischer B., Administrator danych osobowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Uwagi de lege lata, [w:] Radca Prawny z 2004 r. nr 5, str. 71 – 78.
 4. Konarski X., Sibiga G.,Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w świetle Dyrektywy 95/46/WE, [w:] Monitor Prawniczy z 2004 r. nr 12.
 5. Michalak A., Dozwolony użytek baz danych, [w:] Przegląd Prawa Handlowego z 2004 r. nr 4.
 6. Nahotko M., Metadane. Sposób na porządkowanie Internetu,Wyd. UJ, Kraków 2004.

 

2003 r.

 1. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem,Poznań 2003.
 2. Chrzczonowicz P., Kwiatkowska-Darul V., Skowroński K., Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa,Wyd. UMK, Toruń 2003.
 3. Fajgielski P., Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne,Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003.
 4. Fischer B., Prawne aspekty ochrony informacji w gospodarce elektronicznej – wybrane zagadnienia dla dziennikarzy, [w:] Studia Medioznawcze z 2003 r. nr 5, str. 40-47.
 5. Litwiński P., Obrót prawny bazami danych osobowych, [w:]Przegląd Prawa Handlowego z 2003 r. nr 9.
 6. Mednis A., Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej. Komentarz, współaut. Joanna Noga-Bogomilska, Wyd. LexisNexis, 2003.
 7. Prawo do prywatności a media, seminarium GIODO – materiały zebrane, Warszawa 2003, stron 52, ISBN: 83-913680-1-7.
 8. Sibiga G., Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych,[w:] Samorząd Terytorialny z 2003 r. nr 11.
 9. Sibiga G.,Glosa do postanowienia SN z dnia 22.2.2001 r., III RN 71/00 (udostępnianie akt sprawy a udostępnienie danych osobowych), [w:] Monitor Prawniczy z 2003 r. nr 23.
 10. Sibiga G., Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

 

2002 r.

 1. Barta J., Markiewicz R., Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz,Wyd. Zakamycze, Kraków 2002.
 2. Barta J., Markiewicz R., Świadczenie usług drogą elektroniczną – nowa rzeczywistość dla prawników,[w:] Radca Prawny z 2002 r. nr 4-5.
 3. Dobrzeniecki K., Sieciowe immunitety,[w:] Rzecznik Patentowy z 2002 r. nr 2.
 4. Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów,wyd. 2, Rabid, Kraków 2002.
 5. Mednis A., Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności w świetle dyrektywy UE z dnia 12 lipca 2002 roku o prywatności w komunikacji elektronicznej, [w:] Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji z 2002 r., nr 4.
 6. Stanisławska-Kloc S., Ochrona baz danych,[w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Wyd. Zakamycze, Kraków 2002 r.
 7. Zimny W., Czy adresy e-mailowe są danymi osobowymi?,[w:] Biuletyn Ochrony Informacji z 2002 r. nr 2.
 8. Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002, stron 326, ISBN: 83-229-2244-2.

 

2001 r.

 1. Ambroziewicz A., Podpis elektroniczny – pojęcie i funkcje w obrocie, [w:] Przegląd Sądowy z 2001 r. nr 1.
 2. Barta J., Markiewicz R., Handel elektroniczny i ochrona własności intelektualnej, [w:] Radca Prawny z 2001 r. nr 1.
 3. Barta J., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2001, stron 707.
 4. Fischer B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, [w:] Państwo i Prawo z 2001 r. nr 1.
 5. Horoszkiewicz J., Internet – strefa niekontrolowana, [w:] Przegląd Policyjny z 2001 r. nr 2.
 6. Kenig-Witkowska M.M., Niektóre zagadnienia prawnomiędzynarodowej regulacji Internetu,[w:] Państwo i Prawo z 2001 r. nr 9.
 7. Kisielewicz A., Ochrona danych osobowych w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Glosa z 2001 r. nr 2.
 8. Mednis A., Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Biuletyn Ochrony Danych Osobowych, nr 17/2001.
 9. Mednis A., Uwagi na temat ustawy z 26 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Biuletyn Ochrony Danych Osobowych, nr 18/2001.
 10. Ożegalska J., Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym, [w:] Radca Prawny z 2001 r. nr 1.
 11. Wilk A., Internet – możliwości i wyzwania, [w:] Przegląd Telekomunikacyjny z 2001 r. nr 5-6.
 12. Zasępa T. (red.), Chmura R. (red.): Internet. Fenomen Społeczeństwa informacyjnego,Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.

 

2000 r.

 1. Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.
 2. Bierć A., Sytuacja prawna administratora bezpieczeństwa informacji, jako podmiotu zobowiązanego do kontroli stanu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, [w:] Przegląd Legisl. z 2000 r. nr 4.
 3. Byczkowski M., Lista kontrolna ABI, [w:] Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: Ochrona Danych Osobowych z 2000 r. nr 2, str. 7–12.
 4. Cieśliński M. M., Kondak I., Postanowienia zabezpieczające a wolność prasy, [w:] Przegląd Sejmowy z 2000 r. nr 3.
 5. Drozd A., Uprawnienie podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika, [w:] Państwo i Prawo z 2000 r. nr 12.
 6. Fischer B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Apekty prawno – kryminalistyczne, Wyd. Zakamycze, Kraków 2000, stron 256.
 7. Goik Z., Forma udostępnienia (odmowy udostępnienia) danych osobowych, [w:] Radca Prawny z 2000 r. nr 1, str. 34–44.
 8. Guzik A., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej,[w:] Czasopismo Prawa Karnego z 2000 r. nr 1.
 9. Gwiazda A., Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, [w:] Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: Ochrona Danych Osobowych z 2000 r. nr 3, str. 11–12.
 10. Gwiazda A., Pracodawca musi chronić dane osobowe,[w:] Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: Ochrona Danych Osobowych z 2000 r. nr 3, str. 2–8.
 11. Gwiazda A., Środki prawnej ochrony przed naruszeniem danych osobowych,[w:] Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: Ochrona Danych Osobowych z 2000 r. nr 2, str. 12–14.
 12. Hoc S., Problem stosowania wobec sędziów ustawy o ochronie informacji niejawnych, [w:] Państwo i Prawo z 2000 r. nr 5.
 13. Juszczyk S., Człowiek w świecie mediów elektronicznych – szanse i zagrożenia,Katowice 2000.
 14. Klimś M., Przestępczość w Internecie. Zagadnienia podstawowe, [w:] Czasopismo Prawa Karnego z 2000 r. nr 1.
 15. Kulesza E., Ochrona danych o stanie zdrowia w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Prawo i Medycyna z 2000 r. nr 5 (vol. 2), str. 101–113.
 16. Kulesza E., Sibiga G., Wykonanie obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych przez Kasy Chorych, [w:] Prawo i Medycyna z 2000 r. nr 6-7 (vol. 2), str. 124–138.
 17. Kurzępa B., Dostęp do informacji niejawnych, [w:] Prokuratura i Prawa z 2000 r. nr 6.
 18. Kurzępa B., Ochrona informacji niejawnych. Ochrona danych osobowych, Studio „Sto”, Bielsko–Biała 2000, stron 132.
 19. Majewski J., Przepisy o tajemnicy bankowej a przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych,[w:] Prawo Bankowe z 2000 r. nr 6.
 20. Mednis A., Ochrona danych na temat stanu zdrowia, [w:] Biuletyn Ochrony Danych Osobowych z 2000 r., nr 8.
 21. Mednis A., Ochrona danych osobowych w Konwencji Rady Europy i Dyrektywie Unii Europejskiej cz. I, [w:] Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: Ochrona Danych Osobowych z 2000 r., nr 1, s. 9–14.
 22. Mednis A., Ochrona danych osobowych w Konwencji Rady Europy i Dyrektywie Unii Europejskiej cz. II, [w:] Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: Ochrona Danych Osobowych z 2000 r., nr 2, s. 6–7.
 23. Mednis A., Państwo wobec praw jednostki (na tle orzecznictwa Europejskiej Komisji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), [w:] Samorząd Terytorialny, nr 2000/12/40.
 24. Mednis A., Postulowane zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych,[w:] Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: Ochrona Danych Osobowych z 2000 r.,  nr 3, s. 13–14.
 25. Mednis A., Udostępnianie danych o stanie zdrowia, [w:] Biuletyn Ochrony Danych Osobowych z 2000 r., nr 9.
 26. Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych – wprowadzenie, [w:] Biuletyn Ochrony Danych Osobowych z 2000 r. nr. 1.
 27. Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2000.
 28. Mucha M., Ograniczenia zasady jawności i dostępu do informacji – regulacje administracyjnoprawne, [w:] Samorząd Terytorialny z 2000 r. nr 1/2.
 29. Nowicki M. A., Ile informacji, ile prywatności,[w:] Prawo i Życie z 2000 r. nr 10, s. 27–29.
 30. Oleksiuk I., Prawo do prywatności w Internecie. Wybrane rozwiązania prawne USA i Kanady,[w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego z 2000 r. nr 3.
 31. Petzel J., Informatyka i prawo. Zagadnienia teorii i praktyki,Warszawa 2000.
 32. Rakowski P., Europol – service,[w:] Prawo i Życie z 2000 r. nr. 10, str. 52–57.
 33. Safjan M., Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna, [w:] Prawo i Medycyna z 2000 r. nr 5 (vol. 2), str. 5–18.
 34. Sobczak J., Dziennikarz – sprawozdawca sądowy. Prawa i obowiązki,Wyd. Prawnicze, Warszawa 2000, stron 189.
 35. Sobczak J., Glosa do wyroku SN z dn. 10.IX.1999 r., III CKN 939/98 (dot. Obowiązku dziennikarza przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, ochrony dóbr osobistych), [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich z 2000 r. nr 6.
 36. Stojanowska W., Uwagi do Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R(92)1 w sprawie wykorzystania analizy DNA w postępowaniu karnym, [w:] Prawo i Medycyna z 2000 r. nr 5.
 37. Sut P., Ochrona godności człowieka a tzw. nowe media, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze z 2000 r. nr 7.
 38. Szałowski R., Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, Wyd. Difin, Warszawa 2000, stron 48.
 39. Szkudlarek P., Ustawa o ochronie informacji niejawnych a prawa obywateli, [w:] Państwo i Prawo z 2000 r. nr 7, str. 61–70.
 40. Szustakiewicz P., Udostępnienie prasie dokumentów z postępowania kontrolnego. Uwagi do wyroku NSA z dn. 21.VI.1999 r., II SA/Wr 1044/98, [w:] Kontrola Państwowa z 2000 r. nr 3.
 41. Taras W., Pojęcie „informacja” jako narzędzie badania administracji publicznej, [w:] Samorząd Terytorialny z 2000 r. nr 12.
 42. Wojciszke A., Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów Konstytucji i Kodeksu cywilnego,[w:] Gdańskie Studia Prawnicze z 2000 r. nr 7.
 43. Wyrzykowska J., Utworzenie polskiej jednostki wywiadu finansowego,[w:] Prokuratura i Prawo z 2000 r. nr 2.
 44. Zdanowska J., Przetwarzanie danych osobowych (dot. Uprawnień Kas Chorych),[w:] Przegląd Ubezpieczeń Społeczno-Gospodarczych z 2000 r. nr 9.
 45. Zimny W., Legalność ustanowienia, relacja do Administratora danych i rola Administratora bezpieczeństwa informacji, [w:] Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: Ochrona Danych Osobowych z 2000 r. nr 1, str. 5–9.
 46. Zoll A., Ochrona prywatności w prawie karnym, [w:] Czasopismo Prawa Karnego z 2000 r. nr 1.

 

1999 r.

 1. Artymiak G., Kilka uwag o ochronie dóbr osobistych, wolności słowa i prawie do krytyki (aspekt karnoprawny),[w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe z 1999 r. nr 27.
 2. Banaszak B., Wygoda K., Regulacja prawna ochrony danych osobowych w Polsce w świetle Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. i standardów europejskich, [w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 49-71.
 3. Bierć A., Ochrona prawna danych osobowych w sferze działalności gospopdarczej w Polsce, [w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 110–153.
 4. Brieskorn N., Ochrona danych osobowych a zagrożenia prywatności,[w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 197–212.
 5. Hoc S., Ochrona informacji niejawnych (wybrane problemy),[w:] WPP z 1999 r. nr 3–4.
 6. Ciepła H., Majewska J., Prawa osobiste i roszczenia podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej, [w:] Przegląd Notarialny z 1999 r. nr 4.
 7. Czublun P., Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie a przetwarzanie danych osobowych, [w:] Prawo Asekuracyjne z 1999 r. nr 4.
 8. Drzewiecki Z., Ustawa o ochronie danych osobowych w pigułce, [w:] Praktyczne konsekwencje obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych. Seminarium Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, Warszawa 1999 r.
 9. Fajgielski P., Polityka w zakresie praw człowieka na przykładzie ochrony danych osobowych (Wrocław, 18 – 19 czerwca 1999 r.),[w:] Państwo i Prawo z 1999 r. nr 9.
 10. Fajgielski P., Przetwarzanie i ochrona danych (Ustroń, 2 – 4 grudnia 1998 r.), [w:] Państwo i Prawo z 1999 r. nr 4.
 11. Fischer B., Tajemnica państwowa i służbowa, [w:] Prawo i Życie z 1999 r. nr 9, str. 18–24.
 12. Grzywak A. (red.), Bezpieczeństwo systemów komputerowych i telekomunikacyjnych, Wyd. SOTEL, Chorzów 1999, stron 432.
 13. Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1999, stron 402.
 14. Hamm R., Ochrona danych a prawo karne, [w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 73–88.
 15. Heldrich A., Ochrona osobowości a wolność prasy, [w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 155–165.
 16. Jagielski M. (red.), Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz,Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka z 1999 r. nr 6.
 17. Jankowski A., Suski P. (oprac.), Dobra osobiste w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Prawo i Życie, grudzień 1999 r., str. 2–15.
 18. Kaczor J. R., Ochrona prawna know-how, [w:] Prawo Spółek z 1999 r. nr 12.
 19. Kilian W., Ochrona danych w przedsiębiorstwach, [w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 99–109.
 20. Konarski X., Ustawa o ochronie danych osobowych a doświadczenia państw Unii Europejskiej, [w:] Praktyczne konsekwencje obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych. Seminarium Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, Warszawa 1999 r.
 21. Kostyra T., Ustawa o ochronie danych osobowych a działalność instytucji finansowych,[w:] Praktyczne konsekwencje obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych. Seminarium SBM. Warszawa 1999 r.
 22. Kot D., Implementacja Dyrektywy Unii Europejskiej o prawnej ochronie baz danych w krajowych ustawodawstwach autorskich,[w:] Zeszyty Naukowe UJ Pr. Wynal. z 1999 r. nr 71.
 23. Kulesza E., Pozycja i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle Ustawy o ochronie danych osobowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Przegląd Sejmowy z 1999 r. nr 6 (35), str. 9–26.
 24. Kulesza W., Ochrona danych osobowych a nowa kodyfikacja prawa karnego w Polsce, [w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 89–97.
 25. Kulik M., Prawo do prywatności a karalność spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu za zgodą pokrzywdzonego,[w:] Prokuratura i Prawo z1999 r. nr 10.
 26. Kurzępa B., Przestępstwa z ustawy o ochronie danych osobowych,[w:] Prokuratura i Prawo z 1999 r. nr 6.
 27. Lekka-Kowalik A., Demokracja i autonomia jednostki w globalnej infrastrukturze informacyjnej,[w:] Nauka z 1999 r. nr 1.
 28. Levinson P., Miękkie ostrze: naturalna historia i przyszłość rewolucji informatycyjnej,Przekład H. Jankowska, Wyd. Literackie MUZA, Warszawa 1999.
 29. Mąkosa – Stępkowska B., Media – wolność i odpowiedzialność,[w:] Prawo i Życie, lipiec 1999, s. 17–21.
 30. Mednis A., Ochrona danych osobowych a zagrożenia prywatności – rozwiązania polskie,[w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 167–195.
 31. Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych,Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999, stron 166.
 32. Miernik G. (red.), Granice wolności słowa,Kieleckie TN, Kielce 1999, stron 152.
 33. Ober J., Etyka w rozwoju informatyki, [w:] Nauka z 1999 r. nr 1.
 34. Praktyczne konsekwencje obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, Seminarium SBM, Warszawa 1999.
 35. Rogowski S., Ochrona danych o stanie zdrowia w ubezpieczeniach osobowych,[w:] Przegląd Ubezpieczeń Społeczno–Gospodarczych z 1999 r. nr 5.
 36. Ruszczyk I., Wzorcowe instrukcje ochrony danych osobowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999, stron 136.
 37. Rybicki R., Schengen i traktat amsterdamski,[w:] Prawo i Życie z września 1999 r.
 38. Rybicki R., System Informacyjny Schengen, [w:] Prawo i Życie z grudnia 1999 r., str. 66–69.
 39. Safjan M., Ochrona danych osobowych – granice autonomii informacyjnej, [w:] Wyrzykowski M., Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 9–17.
 40. Sibiga G., Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, [w:] Monitor Prawniczy z 1999 r. nr 8, str. 17–22.
 41. Siostrzonek A., Dane osobowe gromadzone w bazach danych i ich ochrona w prawie polskim, [w:] Rejent z 1999 r. nr 9.
 42. Skubisz R. (red.), Internet – problemy prawne, Lublin 1999.
 43. Sobczak J., Prawo środków masowej informacji. Prasa – radio – telewizja., TNOiK, Toruń 1999, stron 501.
 44. Sobieska L., Czublun P., Ochrona danych osobowych, [w:] Prawo Asekuracyjne z 1999 r. nr 1, str. 52–64.
 45. Staszewicz M. (rec.), Arwid Mednis: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, [w:] Państwo i Prawo z 1999 r. nr 7.
 46. Szewc A., Z problematyki ochrony danych osobowych. Cz. I, [w:] Radca Prawny. Czasopismo Samorządu Radców Prawnych z 1999 r. nr 3, str. 20–29.
 47. Szewc A., Z problematyki ochrony danych osobowych. Cz. II, [w:] Radca Prawny. Czasopismo Samorządu Radców Prawnych z 1999 r. nr 4, str. 3–13.
 48. Szewc A., Z problematyki ochrony danych osobowych. Cz. III,[w:] Radca Prawny. Czasopismo Samorządu Radców Prawnych z 1999 r. nr 5.
 49. Szpara J., Prawo do informacji medycznej w relacjach pacjenta z lekarzem, [w:] Prawo i Medycyna z 1999 r. nr 4.
 50. Szpor G., Publicznoprawna ochrona danych osobowych, [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego z 1999 r. nr 12, str. 2–13.
 51. Szymona J.J., Wolność i własność w Internecie,[w:] Internet – problemy prawne, R. Skubisz (red.), Lublin 1999 r.
 52. Tinnefeld M.–Th., Ochrona danych – kamień węgielny budowy Europy, [w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 33–48.
 53. Wolfenstetter K.–D., Przyjazne techniki ochrony danych,[w:] Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 213–225.
 54. Wójcik J., Jak skutecznie chronić systemy informatyczne?,[w:] Gazeta Sądowa z 1999 r. nr 9.
 55. Wyrzykowski M. (red.), Ochrona danych osobowych,Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, stron 247.
 56. Wyrzykowski M., Ochrona danych – zagadnienia konstytucyjne,[w:] Wyrzykowski M. (red.): Ochrona danych osobowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., str. 19–32.
 57. Zielińska E., Rady Bioetyczne i ich rola w rozwiązywaniu dylematów bioetyki,[w:] Prawo i Medycyna z 1999 r. nr 4.
 58. Zimny W., Rozporządzenia do ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Praktyczne konsekwencje obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych. Seminarium SBM, Warszawa 1999 r.

 

1998 r.

 1. Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Warszawa 1998.
 2. Boruta I., Ochrona dóbr osobistych pracownika,[w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne z 1998 r. nr 2, str. 18–24.
 3. Braciak J., Ochrona danych osobowych (Warszawa, 27 – 28 luty 1998 r.), [w:] Acta Uwr. Przegląd Prawa i Administracji z 1998 r. nr 40.
 4. Chazan B., Transplantacja komórek, tkanek i narządów w świetle obowiązującego prawa na tle rozwiązań przyjętych przez Radę Europy i ustawodawstwa innych krajów, [w:] Palestraz 1998 r. nr 5/6.
 5. Dereń A. M., Ochrona danych osobowych. Omówienie przepisów Ustawy, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 1998, stron 99.
 6. Duda J., Transplantacja w prawie polskim. Aspekty cywilnoprawne, Wyd. „Zakamycze”, Kraków 1998, stron 126.
 7. Fischer B., Ochrona baz danych, [w:] Prawo i Życie z 1998 r. nr 17.
 8. Fischer B., Ochrona danych osobowych, [w:] Prawo i Życie z 1998 r. nr 14.
 9. Górczyńska T., O prawnych problemach zasady jawności działania administracji, Warszawa 1998.
 10. Jackowiak U., Ochrona danych osobowych w prawie pracy. [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne z 1998 r. nr 3, str. 74–85.
 11. Jasudowicz T. (wstęp i tłum.), Ochrona danych osobowych. Standardy europejskie. Zbiór materiałów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 1998, stron 198.
 12. Justyński T., Ochrona obywatela i konsumenta w świetle niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Państwo i Prawo z 1998 r. nr 3, str. 74–85.
 13. Kuczyński T., Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia, [w:] Przegląd Sądowy z 1998 r. nr 11/12, str. 119–131.
 14. Martysz Cz., Zakres stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w ustawie o ochronie danych osobowych, [w:] Szpor G. (red.), Wolność informacji i jej granice, Katowice 1998.
 15. Mednis A., Obowiązki podmiotów prywatnych wykorzystujących dane osobowe, [w:] Monitor Prawniczy, 1998 , nr 8, s. 293–296.
 16. Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych w Polsce,[w:] Wspólnota z 1998 r., nr 6.
 17. Murzynowski A., Rogacka – Rzewnicka M., Wędrychowski M., Problematyka świadka incognito w postępowaniu karnym (w aspekcie prawnoporównawczym), [w:] Państwo i Prawo z 1998 r. z. 8, str. 26–44.
 18. Podemski S., Vademecum sprawozdawcy sądowego, Wyd. Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, stron 39.
 19. Safjan M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, IWS, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, stron 277.
 20. Szpor G., Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym, Katowice 1998.
 21. Szpor G. (red.), Przetwarzanie i ochrona danych, Wyd. Stowarzyszenie SILGIS Center, Katowice 1998, stron 326.
 22. Szpor G., Ustawa o ochronie danych osobowych, [w:] Szpor G. (red.): Wolność informacji i jej granice, Katowice 1998.
 23. Szpor G. (red.): Wolność informacji i jej granice, Katowice 1998.
 24. Taras W., O obowiązku informowania obywateli przez organy administracji,Lublin 1998.
 25. Tomczak R., Swoboda informacji i jej ograniczenia w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Studia Prawniczo – Ekonomiczne z 1998 r. nr 58.
 26. Wygoda K., Polska Ustawa o ochronie danych osobowych jako jedna z gwarancji prawa do prywatności, [w:] Humanistyczne Zeszyty Naukowe „Prawa Człowieka” z 1998 r. nr 5, str. 119–140.
 27. Wygoda K., Polska Ustawa o ochronie danych osobowych jako jedna z gwarancji prawa do prywatności, [w:] Humanistyczne Zeszyty Naukowe „Prawa Człowieka” z 1998 r. nr 13.
 28. Zdanowicz M., Olański W., Prawa człowieka a transplantacje. Praktyka oraz prawne regulacje w Polsce na tle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i godności istoty istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny,[w:] Przegląd Prawa Europejskiego z 1998 r. nr 1.
 29. Pisula – Mercik A., Mercik M., Normatywne aspekty realizacji wolności słowa w ramach działalności public relations, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe z 1998 r. nr 23.

 

1997 r.

 1. Dőlling D., Gőssl K. H., Waltoś S. (red.), Relacje o przestępstwach i procesach karnych w prasie codziennej w Niemczech i w Polsce, przekład Z. Berdychowska, T. Krajewska, Katedra Postępowania Karnego UJ, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Kraków1997, stron 225.
 2. Gostyński Z., Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań w procesie karnym, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, stron 141.
 3. Mazurkiewicz J., Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony dóbr osobistych i innych praw dziecka oraz jego rodziców, [w:] Acta UWr. Przegląd Prawa Administracji z 1997 r. nr 36, s. 47–64.
 4. Mednis A., Ochrona danych osobowych w Konwencji Rady Europy i w Dyrektywie Unii Europejskiej, [w:] Państwo i Prawo 1997/6/29.
 5. Napierała K., Prawne aspekty ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, stron 234.
 6. Pietrzak R., Komentarz do ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), [w:] Komentarz do Dziennika Ustaw z 1997 r. nr 133.
 7. Sut P., Problem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych, [w:] Państwo i Prawo z 1997 r. nr 9, str. 26–38.
 8. Tinnefeld M.-T., Dostęp do informacji i jej znaczenie w otwartym społeczeństwie, tłum. Rynkowski M., [w:] Przegląd Prawa i Administracji pod red. B. Banaszaka z 1997 r. t. 37, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1973, Wrocław 1997, s. 9–19.

 

1996 r.

 1. Banaszak B., Prawo do ochrony danych osobowych w Polsce,[w:] Jasudowicz T., Mik C. (red.), O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1996, str. 249–256.
 2. Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów, Oficyna Cracovia, Kraków 1996, stron 303.
 3. Knapp V., Rozważania nad możliwością stosowania cybernetyki w dziedzinie prawa, [w:]Państwo i Prawo z 1996 r nr 4.
 4. Mednis A., Ochrona danych osobowych w Konwencji Rady Europy i Drektywie Unii Europejskiej, [w:] Państwo i Prawo z 1996 r. nr 6, str. 29–41.
 5. Ochrona danych osobowych w Polsce i w Niemczech – koncepcje, praktyka, polityka, Materiały z Konferencji z dn. 10-11.X.1996 r., Organizator: Fundacja im. Friedricha Naumanna Przedstawicielstwo w Polsce, Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Marie – Theres Tinnefeld z Monachium, mat. powiel.
 6. Prawna ochrona danych. Uzasadnienie projektu ustawy przyjętej przez Radę Ministrów 13 sierpnia br., [w:] Przegląd Rządowy z 1996 r. nr 10.

 

1995 r.

 1. Barta J., Markiewicz R. (red.), Biała Księga. Polska – Unia Europejska. Ochrona danych osobowych,Opracowania i Analizy. Seria: Prawo, Zeszyt 32, Urząd Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1995, stron 47.
 2. Mednis.A, Prawna ochrona danych osobowych, wyd. SCHOLAR, Warszawa 1995.

 

1994 r.

 1. Redo S.: Policja a prawa człowieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. [w:] Rzepliński A. (red.): Prawa człowieka a policja. Legionowo 1994.

 

1993 r.

 1. Safjan M., Ochrona danych osobowych w pracach Rady Europy, [w:] Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z 1992 r. nr 3, str. 83–86.
 2. Uzasadnienie do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z 11 sierpnia 1992 r., mat. niepubl.

 

1990 r.

 1. Mednis A., Prawo do prywatności i ochrona danych – uwagi na tle praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuletyn RPO. Materiały, nr 6/1990.
 2. Mednis A., Ochrona danych osobowych (Konferencja Międzynarodowa, Budapeszt, 2428.04.1990), PiP 1990/10/114.

 

1981 r.

 1. Mrózek A., Ustawowe prawo ochrony danych. Analiza prawno-porównawcza,Toruń 1981.

 

1978 r.

 1. Mrózek A., Prawno-polityczne konsekwencje wdrożenia AFD w ramach aparatu państwa burżuazyjnego,Toruń 1978.
 2. Sobczak K., Prawo a informatyka, Warszawa 1978.

 

1972 r.

 1. Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), [w:] Studia Cywilistyczne z 1972 r. t. 20.
 2. Kosik J., Ochrona jednostki w prawie szwedzkim przed zastosowaniem komputera, [w:] Państwo i Prawo z 1975 r. nr 6.
 3. Szyszkowski W., Prywatność w Stanach Zjednoczonych. Jej obrona i realizacja,[w:] Prawa i wolności obywatelskie w państwach kapitalistycznych, Wyd. PWN, Warszawa 1972.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-03-19 14:26:28
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-02 12:03:03
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-03-19 14:26:29
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-02 12:03:03

Ostatnie aktualności