UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Szkolenie

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-07-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-07-29 11:53:59
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

 „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, 25-26 października 2012 roku

W dniach 25-26 października 2012 roku, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprosił ponad 200 przedstawicieli placówek objętych Programem „Twoje dane – twoja sprawa (…)” na dwudniowe szkolenie. Zajęcia odbyły się w Centrum Konferencyjno-Kongresowym w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9. Szkolenie zostało podzielone na dwie części.

  • „ABC ochrony danych osobowych w szkołach”- wykłady
  • „Każdy ma prawo do prywatności i ochrony danych osobowych -  warsztaty programowe”

W pierwszym dniu szkolenia zostały omówione działania edukacyjno –informacyjne GIODO, t tym główne założenia i idee Programu oraz zasady przetwarzania danych osobowych w oświacie, obowiązki i uprawnienia szkół jako administratorów danych oraz temat rejestracji zbiorów danych osobowych przez szkoły. Część I. szkolenia miała na celu zapoznanie uczestników z ogólną wiedzą o ochronie danych osobowych i obowiązkach związanych ze stosowaniem przepisów ustawy w praktyce. Wykłady zostały wygłoszone przez ekspertów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Natomiast w drugim dniu szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń i informacji o ochronie danych osobowych w codziennej pracy dydaktycznej nauczycieli. Na zajęciach została zaprezentowana lekcja dla uczniów dotycząca bezpieczeństwa w sieci, temat jak uczyć o prawie do prywatności, jak również omówione zostały przykładowe działania podejmowane w ramach Programu w latach ubiegłych. Ostatni blok szkolenia dotyczył praktycznych aspektów realizacji Programu w roku szkolnym 2012/2013. Szkolenie przeznaczone dla Koordynatorów Programu oraz nauczycieli było okazją do wymiany doświadczeń i wielu inspirujących dyskusji. Dziękujemy za Państwa aktywny udział w szkoleniu i przyłączenie się do inicjatywy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych mającej na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-07-29 12:27:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności