UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dzień Ochrony Danych Osobowych w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-07-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-07-29 11:55:46
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony w szkołach ma na celu:

 • upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych,
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii,
 • kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów,
 • zwrócenie uwagi rodziców i nauczycieli na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności uczniów.

Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli był okazją do wielu ciekawych spotkań i inspirujących dyskusji na temat ochrony danych osobowych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Na terenie całej Polski organizowane były liczne wydarzenia pod hasłem „Twoje dane –twoja sprawa”. Nauczyciele przeprowadzali  na ten temat lekcje dla uczniów szkół podstawowych, specjalnych  i gimnazjów według przekazanych przez Biuro GIODO scenariuszy oraz organizowali zajęcia warsztatowe i pogadanki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów odbyły  się również spotkania dla rodziców i nauczycieli na temat prawa do prywatności uczniów i ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych szkoły zorganizowały liczne konkursy dla uczniów (wiedzy, plastyczne, multimedialne itp.). Na ścianach szkolnych klas i korytarzach zostały powieszone  gazetki tematyczne i prace konkursowe. Uwieńczeniem organizowanych wydarzeń były apele, podczas których laureaci konkursów otrzymali nagrody, dzieci odegrały role w przedstawieniach autorskich dotyczących ochrony danych osobowych. Uczniowie szkół, mimo niesprzyjającej pogody odwiedzali liczne urzędy (m.in. urzędy gmin i miast, prokuraturę, sąd), które przetwarzają dane osobowe, brali udział w grach miejskich oraz happeningach połączonych z rozdawaniem ulotek wśród przechodniów.

Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony w szkołach był okazją do dobrej zabawy połączonej z edukacją o ochronie danych osobowych.

Wszystkim dyrektorom szkół oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, którzy przystąpili do Programu GIODO w roku szkolnym 2012/2013 serdecznie dziękujemy za organizowane w Państwa placówkach inicjatywy edukacyjne na temat ochrony danych osobowych i poszanowania prawa do prywatności dzieci i młodzieży. W „Roku Bezpiecznej Szkoły”  w sposób szczególny należy podkreślić rolę i istotę tych działań mających na celu wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. W realizacji tego celu wiedza na temat poszanowania własnej prywatności  i umiejętność ochrony swoich danych osobowych jest niezwykle istotna.

Szczególne dziękujemy Koordynatorom Programu i nauczycielom bezpośrednio zaangażowanym w organizację wielu, tak ciekawych inicjatyw  w ramach oraz upowszechnianie tematyki ochrony danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Inicjatywy podejmowane przez szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych


Dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców:

 • Szkolenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli na temat zasad ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
 • Szkolenia na temat Programu dla rad pedagogicznych- szkolenia na temat podstawowych zagadnień o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem pracy  nauczyciela (obowiązki nauczycieli i konieczność edukowania młodzieży, sposób przekazywania wiedzy o ochronie danych osobowych).
 • Spotkania dla rodziców  m.in. na temat „Dlaczego warto rozmawiać z dziećmi o ochronie danych i jak to robić?” –prezentacje, pogadanki, materiały pomocnicze dla rodziców.
 • Lekcje otwarte dla nauczycieli.
 • Informacje na stronach internetowych szkół i placówek doskonalenia nauczycieli  - informacje na temat Programu, podejmowanych działań, materiały edukacyjne na temat ochrony danych osobowych.

Dla uczniów:

 • Lekcje na temat ochrony danych osobowych wg przekazanych scenariuszy przeprowadzone na godzinach wychowawczych, lekcjach tematycznych (np. język hiszpański, informatyka, j. angielski, j. polski), zajęciach świetlicowych, zajęciach warsztatowych, debaty uczniowskie.
 • Audycje radiowe mająca na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 • Gazetki  i plakaty tematyczne dotyczące najważniejszych informacji o ochronie danych osobowych.
 • Artykuły na  blogu nauczycielskim prowadzonym dla uczniów.
 • Gry miejskie np.„Śladami przetwarzania naszych danych”– gry polegające na odszukiwania na terenie miasta iI odwiedzeniu instytucji, które przetwarzają i chronią dane osobowe.
 • Gry wirtualno –terenowe  dla uczniów - odszukanie w wirtualnej szkole aktywnych okienek w klasach, aby tam przejść i odnaleźć przedmioty związane z danymi osobowymi.
 • Kodeksy - opracowane przez uczniów dokumenty regulujące prawa i ich obowiązki.
 • Tydzień Ochrony Danych Osobowych - apele, konkursy, zajęcie edukacyjne, rady szkoleniowe, gazetki, gry i zabawy dla uczniów, lekcje o ochronie danych osobowych, programy artystyczne na zakończenie tygodnia, wystawa prac uczniów.
 • Wywiady  z pracownikami szkół i innych urzędów nt. ochrony danych osobowych.
 • Konkursy -  plastyczne  (plakaty, gazetki, ulotki), quizy wiedzy o ochronie danych, multimedialne itp.
 • Konkurs na Szkolnego Komiksomaniaka oraz na Szkolnego Krzyżówkomaniaka.
 • Wystawy prac na temat ochrony danych osobowych (plakaty, gazetki – ilustracje i wiadomości na temat ochrony danych osobowych, zachowania bezpieczeństwa w sieci oraz dbania o własną prywatność.
 • Zabawy na temat ochrony danych osobowych – poszukiwanie w szkole ptaka DODO, który zawiera informację o danych osobowych oraz układanie go z puzzli
 • Przedstawienia teatralne dla całej społeczności uczniowskiej.
 • Happeningi połączone z rozdawaniem ulotek i akcją promocyjną Programu np.„Nie bądź bałwan, chroń swoje dane!” – uczniowie lepili bałwany, każdy miał tabliczkę z hasłem dotyczącym ochrony danych osobowych i Dniu Ochrony Danych Osobowych – akcja skierowana była do mieszkańców miasta,
 • Apele szkolne uwieńczające obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych w szkołach.
 • Lekcje otwarte dla uczniów.
 • Opracowanie i przeprowadzenie ankiet oraz badań nt. ochrony danych osobowych wśród uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej (m.in. aby odpowiedzieć na pytania czy uczniowie dbają o prywatność i właściwie chronią swoje dane i przyjaciół).
 • Filmy nt. ochrony danych osobowych tworzone przez uczniów i nauczycieli w ramach realizacji Programu.
 • Informacje w gazetkach szkolnych i przez radiowęzeł na temat ochrony danych osobowychuczniów.

Szczegółowy kalendarz wydarzeń zorganizowanych przez szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli w ramach Programu „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych -inicjatywa edukacyjna dla uczniów i nauczycieli” znajduje się w plikach załączonych poniżej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-07-29 12:25:52
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności