UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje o Programie

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2010-08-02
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-08-06 15:31:10
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-05-29 15:51:00

Program „Twoje dane – Twoja sprawa…” jest wynikiem zawartych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym oraz Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach porozumień o współpracy w obszarze działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia poziomu świadomości w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Realizacja programu w poszczególnych latach:

  • Pilotaż programu dla gimnazjów realizowany w roku szkolnym 2009/2010,
  • I edycja programu o zasięgu ogólnopolskim dla gimnazjów realizowana w roku szkolnym 2010/2011,
  • II edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla gimnazjów i pilotaż programu dla szkół podstawowych realizowana w roku szkolnym 2011/2012,

Program ogólnopolski „Twoje dane – Twoja sprawa…” realizowany od 1 października 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. był poprzedzony programem pilotażowym prowadzonym pomiędzy październikiem 2009 r. a czerwcem 2010 r. w województwach śląskim i świętokrzyskim przez ww samorządowe ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli we współpracy z  Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Honorowy patronat nad programem pilotażowym objęli: Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydenci miast Gliwic i Kielc.

Program pilotażowy zainaugurowała konferencja organizacyjno-promocyjna w Gliwicach w dniu 29 października 2009 r., podczas której wystąpił Rafał Lew – Starowicz, Dyrektor Zespołu Dziecięcego Telefonu Zaufania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odczytując list od Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. W liście, Rzecznik Praw Dziecka podkreślił bardzo ważną rolę nauczycieli w edukowaniu świadomych swoich praw i obowiązków uczniów, jak również zaprezentował wiele zagrożeń wynikających z lekkomyślnego podejścia do ochrony danych osobowych. W liście zostały również przytoczone  wyniki badań „Dziecko w sieci”.

Do zebranych na konferencji przedstawicieli placówek oświatowych zwrócił się również Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który w swoim wystąpieniu uzasadnił zaangażowanie Biura GIODO w ten ważny projekt, koncentrując się na ogromnej potrzebie dotarcia z wiedzą o ochronie danych osobowych do uczniów i nauczycieli.

Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO wygłosiła wykład na temat „Ochrony danych osobowych w działalności szkoły”, a Piotr Drobek, z-ca Dyrektora w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO przeprowadzili lekcję pokazową z zakresu ochrony danych osobowych skierowaną do młodzieży gimnazjalnej, po której nastąpiła dyskusja z nauczycielami na temat potrzeby u możliwości włączenia do zajęć lekcyjnych treści dotyczących ochrony danych osobowych.

Program pilotażowy składał się z dwóch etapów. W etapie I  w dniu 22 - 23 listopada 2009 r. w siedzibie Biura Generalnego Inspektora przeszkolono liderów, których zadaniem następnie było przeszkolenie kadry nauczycielskiej ze szkół objętych pilotażem.

Etap II to włączenie do tematyki zajęć szkolnych  zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

W  ramach programu pilotażowego powstały konspekty zajęć dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowano raport ewaluacyjny oraz zorganizowano konkursy dla nauczycieli i uczniów.

Inne działania:

W ramach programu pilotażowego, w dniu  28 stycznia 2010 r., nauczyciele i uczniowie 7  gliwickich szkół gimnazjalnych wraz z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym i  Urzędem Miasta Gliwice aktywnie włączyli się do obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. W trakcie Dnia Ochrony Danych Osobowych, który był obchodzony pod hasłem „Masz prawo do prywatności w Internecie” uczniowie uczestniczyli w zorganizowanym z tej okazji  czacie z GIODO. Atrakcją obchodów było wypuszczenie balonów sprzed Urzędu Miasta Gliwice i siedziby Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Happening ten odbył się pod hasłem „Dane osobowe, jak balony, raz wypuszczone z ręki nigdy nie wracają”.

W dniu 6 marca 2010 r., w trakcie zorganizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny VI Forum Edukacyjnego, pracownik Biura GIODO przeprowadził lekcję otwartą pt.: „Czy wiesz kto jest po drugiej stronie?  O bezpieczeństwie w Internecie”, a także udzielał porad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych w placówkach oświatowych.

Natomiast w dniu 18 marca 2010 r. w Kielcach, podczas XV Targów Edukacyjnych EDUKACJA, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zorganizował konferencję, w ramach której przeprowadzono wykład z elementami warsztatu oraz zajęcia szkoleniowe dla liderów ze szkół na temat prawnych aspektów ochrony prywatności wraz z prezentacją na temat możliwości kształtowania wśród uczniów postaw sprzyjających jej bezpieczeństwu. W trakcie konferencji swoją prezentację przedstawił również pracownik Biura GIODO.

W roku szkolnym 2010/2011, Program realizowany był przez cztery ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli: Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Liderzy tych ośrodków odbyli szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, które przeprowadzili przedstawiciele Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Natomiast 2 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca Program „Twoje dane – twoja sprawa. Ochrona danych osobowych w szkole”, skierowana do nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników ośrodków dydaktycznych oraz przedstawicieli sektora oświaty. Konferencja, której organizatorem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym i Fundacją Dzieci Niczyje, objęta została honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Program „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli i uczniów, co jest dowodem na istniejącą potrzebę realizacji tego typu inicjatyw edukacyjnych. W związku z tym podjęta została decyzja o jego kontynuacji na kolejny rok szkolny 2011/2012 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka oraz o rozszerzeniu działań w ramach tego Programu na szkoły podstawowe. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Gliwicki Ośrodek Metodyczny sprawują opiekę merytoryczną i metodyczną nad całością Programu, służąc pomocą we wdrażaniu Programu zarówno ośrodkom doskonalenia nauczycieli, jak i jak podległym im placówkom oświatowym, które do niego przystąpią.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-09-28 11:30:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-09-28 11:31:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-09-28 11:30:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Marek Michalak RPD 2009-10-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-09-28 11:30:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Gliwicki Ośrodek Metodyczny 2011-11-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-11-29 11:23:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności