UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ogólnopolska konferencja nt. ochrony danych osobowych w szkołach. 2 czerwca 2011 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-06-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-06-08 09:13:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Podstawowym zadaniem Konferencji „Twoje dane – twoja sprawa. Ochrona danych osobowych w szkołach”, było podsumowanie trwającego dwa lata ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do szkół i nauczycieli”, realizowanego pod patronatami Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

W programie konferencji omówione były m.in. zmiany ustawodawcze w systemie oświaty, działania informacyjno-edukacyjne GIODO - w szczególności w kontekście uczestnictwa dzieci w portalach społecznościowych - dzielenie się dobrymi praktykami przez przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli w zakresie programów nauczania o ochronie danych osobowych, którzy uczestniczyli w programie „Twoje dane – twoja sprawa”, a także prezentacja działań Gliwickiego Ośrodka Metodycznego oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

Uczestnicy forum zgodni byli co do konieczności stworzenia wielowymiarowej strategii działania w przedmiocie podejmowania inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w kwestii ochrony dotyczących ich danych osobowych, zaś po stronie dorosłych – rzetelne i zgodne z prawem ich przetwarzanie.

Konferencja stanowiła niezwykle ważne forum wymiany poglądów i doświadczeń, stając się ważnym głosem w dyskusji na temat prywatności i ochrony danych osobowych najmłodszych członków społeczeństwa.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-06-08 09:18:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności