UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Inicjatywy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2013/2014

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-01-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-21 13:06:20
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-06-16 14:54:19

Realizacja Programu w kolejnym roku szkolnym pokazuje, że szkoły  i ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli z różnych części Polski, z dużym zaangażowaniem podejmują ciekawe działania mające na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli z tematem ochrony danych osobowych, nie tylko poprzez prowadzone lekcje i zajęcia pozalekcyjne, ale również przez organizowane wydarzenia tematyczne m.in.  apele, teleturnieje gier planszowych, gry miejskie, konkursy, pikniki, autorskie przedstawienia, happeningi, wywiady, zabawy, szkolenia, spotkania, warsztaty, pogadanki - angażując przy tym całą społeczność szkolną  (uczniów, nauczycieli, rodziców), przedszkolaków oraz środowisko lokalne (mieszkańców miast i liczne urzędy, które przetwarzają dane osobowe).

Wszystkie organizowane  lekcje i wydarzenia mają na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych, promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów, jak również zwrócenie uwagi środowiska lokalnego, a przede wszystkim rodziców i nauczycieli na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności uczniów, a szczególnym elementem podejmowanych działań jest organizacja Dnia Ochrony Danych Osobowych przez szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli. Obchody organizowane są na przełomie stycznia i lutego, z uwagi na termin ferii zimowych w poszczególnych województwach.

Cieszymy się, że dzięki Państwa zaangażowaniu i ciekawym inicjatywom edukacyjnym,  świadomość swoich praw i obowiązków wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, jest coraz większa.

Wszystkim uczestnikom Programu w roku szkolnym 2013/2014, serdecznie dziękujemy za przekazane informacje i podejmowane działania na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród nauczycieli oraz młodych obywateli naszego społeczeństwa.

Szczegółowy wykaz wydarzeń zorganizowanych przez szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli w ramach IV edycji Programu „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych -inicjatywa edukacyjna dla uczniów i nauczycieli”, znajduje się w niżej zamieszczonym załączniku. Wyrażamy nadzieję, że te interesujące wydarzenia będą stanowiły inspirację do podejmowania równie ciekawych inicjatyw edukacyjnych w przyszłości, a  idea ochrony danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli będzie jeszcze bardziej powszechna.

Załączone pliki

[603.99K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-02-07
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-02-17 11:09:43
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności