UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Seminarium podsumowujące, 29 maja 2014

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-05-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-05-16 14:21:51
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-06-16 14:39:57

Seminarium dla przedstawicieli sektora oświaty - dyrektorów, koordynatorów, nauczycieli oraz ekspertów w dziedzinie edukacji zorganizowane przez Biuro GIODO w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, było okazją do uroczystego podsumowania  kolejnej edycji Programu „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” w roku szkolnym 2013/2014. Wydarzeniem towarzyszącym seminarium była wystawa prac konkursowych – komiksów przygotowanych przez uczniów oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z ekspertami Biura GIODO.

Wydarzenie poświęcone zagadnieniom związanym z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności dzieci i młodzieży,  zostało rozpoczęte uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursów zorganizowanych w ramach IV edycji Programu. Wśród zaproszonych gości, obok Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nagrody i wyróżnienia wręczali przedstawiciele patronów honorowych Programu – Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka, jak również Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,  Kuratorium Oświaty w Warszawie, Fellowes Polska S.A. oraz Prezes Związku pracodawców Branży Internetowej IAB, Prezes Śląskiej Sieci Metropolitarnej Sp. z o.o.

W drugiej części seminarium zostały przedstawione niezwykle ciekawe zagadnienia związane z ochroną prywatności w cyfrowym świecie. Sesję rozpoczął dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wystąpieniem „Uczeń i jego awatar. Ochrona prywatności w grach MMORPG”, natomiast Włodzimierz Marciński, Pełnomocnik Ministra Administracji i  Cyfryzacji ds. Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Administracji poruszył  kwestie dotyczące zarówno potrzeby edukacji w zakresie prywatności, a także przedstawił doświadczenia Lidera Cyfryzacji związane z inicjatywami mającymi na celu rozwój kompetencji cyfrowych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Sesję podsumował Pan Włodzimierz Schmidt, Prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB, który w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na potrzebę ochrony prywatności młodych użytkowników Internetu przez podmioty świadczące usługi/dostawców usług oraz na potrzebę i wartość działań edukacyjnych skierowanych do uczniów, w celu ochrony prywatności.

W kolejnej części seminarium ciekawe prezentacje i przykłady działań realizowanych w ramach Programu  omówili liderzy IV edycji -    szkoły i ośrodki  doskonalenia nauczycieli. Przedmiotem wystąpień była m.in. gra planszowa „Bezpiecznie w sieci”, gra Skoczek na sali gimnastycznej, debata międzyszkolna i sieć współpracy szkół w ramach Programu, lekcje na temat ochrony danych osobowych, autorskie scenariusze zajęć dla najmłodszych opracowane na podstawie baśni oraz współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym i zajęcia dla uczniów z rodzicami przy tworzeniu awatar-ów.  

Serdecznie dziękujemy instytucjom za wsparcie i ufundowane nagród oraz wyróżnienia dla laureatów konkursu dla uczniów oraz placówek zaangażowanych w realizację Programu m.in.:

 • Ministrowi  Administracji i Cyfryzacji za ufundowanie nagrody specjalnej (laptop) dla laureata konkursu dla placówek za zajęcie I miejsca oraz nagrody specjalnej (tablet) dla laureata konkursu dla uczniów za zajęcie I miejsca,
 • Minister Edukacji Narodowej za przyznanie wyróżnień (gry, książki) dla laureatów konkursu dla placówek za ciekawe inicjatywy realizowane w ramach Programu,
 • Prezesowi Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB za ufundowanie nagrody (tablet) dla uczennicy - laureata konkursu za animację na temat ochrony prywatności i danych osobowych ,
 • Rzecznikowi Praw Dziecka za ufundowanie wyróżnień dla laureatów konkursu dla uczniów, którzy przygotowali najciekawsze komiksy i animacje na temat ochrony prywatności i danych osobowych,
 • Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w Warszawie za wyróżnienie i ufundowanie nagród dla laureatów obu konkursów z terenu województwa mazowieckiego za ciekawe inicjatywy realizowane w ramach Programu,
 • Prezesowi Śląskiej Sieci Metropolitarnej Sp. z o.o. za ufundowanie nagrody dla szkoły podstawowej za ciekawe inicjatywy realizowane w ramach Programu oraz upominków dla laureatów konkursu dla uczniów,
 • Prezesowi  Fellowes Polska S.A. za ufundowanie niszczarki oraz laminatorów dla placówek za ciekawe inicjatywy realizowane w ramach Programu,
 • Dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów za umożliwienie bezpłatnego udziału laureatom konkursu dla placówek
  w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych
  w Warszawie w dniach 30.05-1.06.2014 r.,
 • Prezesowi Cisco Systems Poland Sp. z o.o. za ufundowanie upominków dla laureatów konkursu dla uczniów za przygotowane komiksy i animacje na temat ochrony prywatności i danych osobowych.

Szczegółowe informacje nt. organizowanych konkursów GIODO w ramach IV edycji znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

konkurs dla placówek: http://www.giodo.gov.pl/1520186/id_art/7647/j/pl/

konkurs dla uczniów: http://www.giodo.gov.pl/1520186/id_art/7645/j/pl/

Dziękujemy również placówkom realizującym Program w roku szkolnym 2013/2014, a przede wszystkim dyrektorom szkół i ośrodków, koordynatorom Programu, konsultantom i doradcom metodycznym, nauczycielom i uczniom za Państwa aktywny udział i zaangażowanie oraz interesujące wystąpienia podczas organizowanych przez nas  wydarzeń. Wymiana doświadczeń i dobre praktyki stanowią kluczowy element realizacji Programu oraz inspirację do działań nauczycieli i uczniów, którzy poprzez swoje zaangażowanie i kreatywność pokazują, w jaki sposób można uczyć dzieci od najmłodszych  lat, przekazując trudne treści podczas lekcji i pogadanek, ale również poprzez gry i zabawy.

Dzięki Państwa zaangażowaniu inicjatywa edukacyjna Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest realizowana w całej Polsce, z takim dużym sukcesem, a współpraca całej społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym oraz nauczycieli z rodzicami przynosi wymierne rezultaty.

Dziękujemy również laureatom konkursu dla uczniów, którzy w sposób twórczy przedstawili zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz szkołom i ośrodkom doskonalenia nauczycieli za działania na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli w całej Polsce

Serdecznie Państwu gratulujemy ciekawych pomysłów i życzymy równie owocnej współpracy z Biurem GIODO w kolejnych latach na rzecz upowszechniania idei ochrony danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy do kolejnej edycji.

Załączone pliki

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-10-21 13:18:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-11-20 14:08:35
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-05-23
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-05-28 10:35:54
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 08:57:53

Ostatnie aktualności