UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja “Komputery, prywatność i ochrona danych”, CPDP 2014

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-01-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-07 15:05:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-01-07 15:07:52
W dniach 22-24 stycznia 2014 r. w Brukseli odbędzie się 7 edycja konferencji “Komputery, prywatność i ochrona danych” (The Computers, Privacy and Data Protection Conference – CPDP). Biuro GIODO będzie partnerem moralnym (moral partner) tej konferencji. Natomiast w dniu 22 stycznia 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech R. Wiewiórowski będzie uczestniczył w panelu na temat reformy unijnych regulacji o ochronie danych.
 
Konferencja CPDP jest platformą non-profit założoną w 2007 r. przez grupę naukowców reprezentujących Vrije Universiteit Brussel, Université de Namur oraz Tilburg University. W chwili obecnej konferencję CPDP tworzy konsorcjum 21 partnerów. W trakcie konferencji CPDP poruszane są głównie aspekty prawne, regulacyjne, akademickie czy związane z rozwojem technologicznym w obszarze ochrony danych i prywatności, a także omawiane są najbardziej aktualne i pilne zagadnienia i trendy. W konferencjach uczestniczą przedstawiciele środowiska akademickiego, prawniczego, praktycy, decydenci czy przedstawiciele społeczeństwa z całego świata, w związku z czym CPDP stała się jedną z najważniejszych konferencji dotyczących ochrony danych i prywatności w Europie i na świecie.
 
Obecna konferencja CPDP2014, współorganizowana przez partnerów z Europy i USA, poświęcona będzie także omówieniu problematyki ważnej dla krajów reprezentujących region Ameryki Łacińskiej i Azji – Pacyfiku oraz Indii. W trakcie 60 paneli poruszone zostaną bieżące problemy, m.in. reforma unijnych przepisów ochrony danych, big data, cyberprzestępczość, przechowywanie danych, przetwarzanie w chmurze, egzekwowanie prawa przez organy ochrony danych osobowych, biometryka, e-zdrowie, prywatność na etapie projektowania (privacy by design). Ponadto planowane jest wydarzenie poświęcone zagadnieniom etycznym związanym ze zbieraniem danych mniejszości narodowych oraz wykorzystanie technologii celem podniesienia statutu Rzymu. Panelistami konferencji będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych, Rady Europy oraz wielu innych organizacji. Konferencji towarzyszyć będzie wydarzenie Pecha Kuchaoraz inne debaty publiczne prowadzone w języku angielskim i niderlandzkim. Także studenci studiów doktorskich będą mieli szansę zaprezentować wyniki swoich badań w trakcie sesji dedykowanych specjalnie temu celowi.
 
Informacje na temat konferencji CPDP, formularz rejestracyjny i program konferencji można znaleźć się na stronie internetowej http://www.cpdpconferences.org/, portalu Facebook (cpdpconferences) oraz portalu Twitter (@cpdpconferences).

Ostatnie aktualności