UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Spotkanie GIODO z europosłami, 21.01.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-01-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-21 15:44:23
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:54:46

Reforma unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych m.in. w kontekście programu PRISM to jeden z tematów spotkania GIODO z polskimi europosłami.

Zostało ono zorganizowane 21 stycznia 2014 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Miało na celu omówienie najważniejszych zagadnień będących obecnie przedmiotem prac PE.

Rok 2013 był okresem wytężonych prac legislacyjnych nad reformą prawa ochrony danych osobowych Unii Europejskiej – przede wszystkim w Parlamencie Europejskim. Komisja Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) 21 października 2013 r. zatwierdziła bardzo dobry, kompromisowy projekt ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Trwają także prace w Grupie DAPIX Rady Unii Europejskiej.

Jednocześnie pojawiło się wiele nowych tematów, które mają niebagatelny wpływ na przyszłość ochrony danych osobowych, w tym na reformę unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Jednym z nich było ujawnienie przez Edwarda Snowdena informacji o masowej inwigilacji Europejczyków w ramach programu PRISM. Niewątpliwie przyspieszyło to prace nad procedowanym właśnie pakietem zmian.

Rośnie także liczba zastrzeżeń co do przejrzystości i realnych gwarancji właściwego przetwarzania danych osobowych Europejczyków przez firmy amerykańskie w ramach programu „Safe Harbour”, stąd rok 2014 będzie zapewne czasem przeglądu zasad programu, co zapowiedziała już Komisja Europejska w swoim komunikacie – COM (2013) 847.

Omówienie tych kwestii z polskimi europosłami dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) uznał za istotne m.in. dlatego, że ostatecznie przyjęte regulacje i rozwiązania będą miały istotny wpływ na przyszłość ochrony danych osobowych w Polsce.

Spotkanie dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego zostało zorganizowane we współpracy z europosłami: Jackiem Protasiewiczem, wiceprzewodniczącym PE, przewodniczącym Delegacji Polskiej w EPL, Ryszardem Legutko, przewodniczącym Delegacji Polskiej w EKR oraz Wojciechem Olejniczakiem, przewodniczącym Delegacji Polskiej w SD, i było częścią obchodów VIII Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Złożył się na nie również uroczysty wieczór zorganizowany, wzorem lat ubiegłych, w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej. Uczestniczyli w nim polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, europejscy rzecznicy ochrony danych osobowych, z Peterem Hustinxem, Europejskim Rzecznikiem Ochrony Danych Osobowych na czele, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz innych polskich i unijnych instytucji w Brukseli.

Gości powitał ambasador Paweł Herczyński, Zastępca Kierownika Placówki.

W moderowanej przez Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego debacie pod hasłem przewodnim „Czy legislacja wystarczy? Rola podnoszenia świadomości w procesie reformowania unijnych przepisów o ochronie danych” udział wzięli Peter Hustinx, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Paul Nemitz z Komisji Europejskiej, Sophie Kwasny z Rady Europy oraz Mario Oetheimer z Europejskiej Agencji Praw Podstawowych. Spotkanie stanowiło okazję do wysłuchania ciekawych wystąpień ekspertów na tematy koncentrujące się wokół roli podnoszenia świadomości w zakresie unijnej reformy  o ochronie danych osobowych. GIODO w swoim wystąpieniu podkreślił wagę działań edukacyjnych podejmowanych w ramach programu edukacyjnego skierowanego do szkół. EDPS zwrócił z kolei uwagę na potrzebę działań informacyjnych skierowanych do administratorów danych, zwłaszcza poprzez przygotowywanie wytycznych i rekomendacji przybliżających obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Przedstawiciele RE i FRA zaprezentowali najnowszą publikację dotyczącą europejskiego prawa ochrony danych osobowych i podkreślili szczególną rolę projektów informacyjno-edukacyjnych prowadzanych w ramach działalności ich instytucji. Również przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził przekonanie o konieczności poszerzania wiedzy na temat przepisów, w szerokim tego słowa rozumieniu.

Ostatnie aktualności