UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO z przedsiębiorcami o reformie ochrony danych osobowych, 16.01.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-01-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-24 15:26:58
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:55:03
Przyszłości unijnych i krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poświęcone było spotkanie GIODO z członkami Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 
Podsumowaniu dotychczasowych prac nad pakietem zmian regulacji UE w zakresie ochrony danych oraz omówieniu możliwych scenariuszy reformy poświęcone było kolejne spotkanie konsultacyjne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z przedstawicielami izb i przedsiębiorstw zrzeszonych w PKPP Lewiatan, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. w Warszawie.
W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jeśli rozporządzenie nie zostałoby przyjęte w 2014 roku, co staje się coraz bardziej prawdopodobne, konieczne będzie rozpoczęcie prac nad zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych i innych przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wśród tych, które warto przedyskutować, GIODO wymienił m.in.:
  • zniesienie obowiązku rejestracji tych zbiorów danych, w których nie są przetwarzane dane osobowe tzw. wrażliwe.
  • ułatwienie transferów danych do państw trzecich w oparciu o wiążące reguły korporacyjne
  • wprowadzenie rozsądnego systemu zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych, zbliżonego do systemu funkcjonującego w Prawie telekomunikacyjnym.
Uczestnicy spotkania wskazywali z kolei, że obecnie dyskutowane wersje projektu unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych są trudne do zastosowania w praktyce i wygenerują wiele nieuzasadnionych kosztów i obowiązków dla firm. W ich opinii, polskie przepisy o ochronie danych, poza koniecznymi do wprowadzenia zmianami związanymi m.in. z postępem technologicznym, funkcjonują dobrze.
GIODO opinie członków PKPP Lewiatan uznał za ważny i konstruktywny głos w dyskusji na temat reformy unijnych przepisów.
Więcej informacji o nim jest dostępnych tutaj.
 

Ostatnie aktualności