UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO na Łódzkim Konwencie Informatyków, 13-14.02.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-02-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-25 09:20:27
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-02-25 13:01:16

Ocena wpływu przedsięwzięcia na prywatność jako część zadań informatyka to temat wystąpienia GIODO na Łódzkim Konwencie Informatyków.

W Smardzewicach 13 i 14 lutego 2014 r. obradował Łódzki Konwent Informatyków. To cykliczne spotkanie regionalnych informatyków zatrudnionych w placówkach administracji publicznej.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia dotyczące Edukacyjnych Wrót Regionu Łódzkiego, budowy i utrzymania intranetu w urzędzie oraz wyborów przez Internet na przykładzie głosowania nad budżetem partycypacyjnym. Nie zabrakło także wykładów wyjaśniających przyjęte przez Sejm 10 stycznia 2014 r. zmiany w przepisach dotyczących informatyzacji administracji publicznej oraz wystąpień poświęconych rozwojowi Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej.

Temat wystąpienia goszczącego w pierwszym dniu obrad dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) brzmiał: „Ocena wpływu przedsięwzięcia na prywatność (Privacy Impact Assessment) jako część zadań informatyka przy tworzeniu i utrzymaniu systemów informacyjnych administracji publicznej” Dotyczyło ono m.in. takich kwestii, jak: tworzenie oceny wpływu przedsięwzięcia na ochronę danych osobowych, ochrona prywatności w fazie projektowania oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Organizacja regionalnych Konwentów Informatyków to inicjatywa miesięcznika „IT w Administracji”. Cyklicznie odbywają się w wielu regionach Polski, a ich celem jest wymiana doświadczeń i dyskusja nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji. To również okazja do integracji lokalnych środowisk informatyków zatrudnionych w placówkach administracji publicznej. Od 2011 r. zorganizowano już 22 takie Konwenty.

Na 2014 r. zaplanowano ich 12, a najbliższy odbędzie się 13 i 14 marca br. w Goniądzu.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, podobnie jak w roku ubiegłym, objął te spotkania swoim patronatem.

Więcej informacji na temat Konwentów jest dostępnych na stronie internetowej http://www.konwent.itwadministracji.pl.

Ostatnie aktualności