UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO zawarł porozumienie o współpracy ze Społeczną Akademią Nauk, 25.02.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-02-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-25 15:28:59
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:56:00

Społeczna Akademia Nauk i GIODO zawarli porozumienie o współpracy, a jego uroczyste podpisanie odbyło się 25 lutego 2014 r. w Warszawie.

W imieniu Akademii porozumienie podpisał prorektor ds. organizacji, dr inż. Zdzisław Szymański, a ze strony GIODO - Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas uroczystości obecni byli także: prof. dr hab. Edmund Szweda, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk, prof. dr hab. Marek Kucharski, zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk, dr Wojciech Słomka, Pełnomocnik Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego Biura GIODO.

Porozumienie dotyczy współpracy naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej oraz wydawniczej w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych. Przewiduje m.in. wspólną organizację seminariów, konferencji, szkoleń i praktyk zawodowych oraz realizację prac naukowych i badawczych, m.in. z zakresu ochrony danych osobowych w systemach bezpieczeństwa państwa. Zakłada także wzajemne uczestnictwo pracowników GIODO i Społecznej Akademii Nauk w szkoleniach realizowanych w tych instytucjach.

Społeczna Akademia Nauk (SAN) powstała w 1994 r. Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Obecnie na 22 kierunkach kształci 18 tysięcy studentów. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA) i MOD’SPE Paris (Francja), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański lub francuski dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę.

Społeczna Akademia Nauk jest zdobywcą wielu wyróżnień, m.in.: statuetki i tytułu Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club, Ambasadora Polskiej Gospodarki 2011, certyfikatu Wiarygodna Szkoła, Uczelnia Roku, Lider Nowoczesnych Technologii. O wysokim poziomie kształcenia odpowiadającym zapotrzebowaniu rynku świadczy również uznanie ze strony pracodawców.

Społeczna Akademia Nauk zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO i SAN 2014-02-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-25 15:34:02
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności