UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Forum IT dla kadry kierowniczej w administracji, 3-4.04.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-03-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-03-04 15:12:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-03-11 11:00:10

Temu, jak z sukcesem realizować projekty informatyczne w urzędach, poświęcona będzie specjalna konferencja odbywająca się pod patronatem GIODO.

W Zakopanem 3 i 4 kwietnia 2014 r. w odbędzie się Forum IT dla Kierowników w Administracji – ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie instytucjami publicznymi, a tym samym za ich informatyzację.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, marszałkowie, starostowie i kierownicy pozostałych jednostek publicznych. – Wśród wielu konferencji poświęconych informatyzacji urzędów brakuje spotkań dedykowanych kadrze kierowniczej, podczas których o informatyzacji mówiłoby się w sposób przystępny, nietechniczny. Stąd pomysł na zorganizowanie Forum IT dla Kierowników w Administracji – mówi Jacek Orłowski, redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”, organizatora konferencji. 

Jak podkreślają eksperci, istnieje duży problem z włączaniem kadry kierowniczej do projektów innowacyjnych. Tymczasem konieczność wykorzystania technik informacyjnych w urzędach narzucają zarówno zmieniające się przepisy prawa, jak i obywatele. Potrzebę aktywnego włączenia się kierowników jednostek publicznych w realizację projektów IT dostrzega m.in. Dariusz Przybylski, administrator w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. – Każda rewolucja informatyczna musi rozpocząć się od skutecznego przekonania pionu zarządzającego. Bez aktywnego poparcia kierownika placówki wdrażanie nowości jest z góry skazane na niepowodzenie – zapewnia.

Podczas dwudniowego Forum uczestnicy nie tylko pozyskają wiedzę na temat dobrych praktyk e-urzędu, lecz także nawiążą kontakty z innymi kierownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie projektów IT w instytucjach publicznych. Wśród prelegentów znajdą się bowiem osoby, które z sukcesem zrealizowały innowacyjne wdrożenia w swoich placówkach i na co dzień aktywnie uczestniczą w procesie stanowienia prawa w zakresie informatyzacji.

Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli m.in.: Sebastian Christow – radca Ministra Gospodarki, Jacek Gołaczyński – pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. informatyzacji oraz przedstawiciel Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnicy Forum dowiedzą się także, w jaki sposób finansować rozwiązania IT w swoich jednostkach. Perspektywa finansowa na lata 2014–2020 będzie ostatnią, w której znajdą się pieniądze na utrzymanie i realizację nowych projektów IT w administracji publicznej. Środki te będą dostępne poprzez Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz Regionalne Programy Operacyjne. – Struktura tych funduszy właśnie się kształtuje, warto więc już dziś szukać dobrych pomysłów na cyfryzację swojej placówki. Im szybciej unowocześnimy urzędy, tym mniej będzie to kosztowało budżety gminne – mówi Jacek Orłowski.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza online na stronie www.forum.itwadministracji.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe informacje na temat Forum.

Ostatnie aktualności